§ 2. - Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

Monitor Polski

M.P.2013.503

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.