§ 1. - Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

Monitor Polski

M.P.2013.503

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.
§  1.
1.
Aktualizuje się Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016.
2.
Zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013-2016 stanowi załącznik do uchwały.