Official Gazette

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2014.544 | postanowienie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2014 r.

M.P.2014.543 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2014.541 | postanowienie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.540 | postanowienie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.539 | postanowienie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.538 | postanowienie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.537 | postanowienie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.536 | postanowienie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.535 | postanowienie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.534 | postanowienie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.533 | postanowienie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.532 | postanowienie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.531 | postanowienie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.530 | postanowienie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r.

M.P.2014.528 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.527 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2014.525 | komunikat z dnia 30 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2014.523 | uchwała z dnia 25 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Węgry-Polska. Umowa o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci. Warszawa.2013.10.24.

M.P.2014.518 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Etiopia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Addis Abebie.2014.02.25.

M.P.2014.515 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

M.P.2014.517 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej.

M.P.2014.513 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2014.512 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2014.511 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy.

M.P.2014.510 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2014.508 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2014.507 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała dywizji Straży Granicznej.

M.P.2014.506 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2014.505 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2014.504 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Program wieloletni pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej".

M.P.2014.502 | uchwała z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.499 | postanowienie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2014.498 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.497 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.496 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.495 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

M.P.2014.494 | uchwała z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.491 | postanowienie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.490 | postanowienie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.489 | postanowienie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.488 | postanowienie z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.487 | postanowienie z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.486 | postanowienie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.485 | postanowienie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.484 | postanowienie z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.483 | postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.482 | postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.481 | postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.480 | postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.479 | postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.478 | postanowienie z dnia 2 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego.

M.P.2014.477 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.475 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.474 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.

M.P.2014.470 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.".

M.P.2014.469 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2014.468 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.467 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.466 | postanowienie z dnia 30 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2014.465 | postanowienie z dnia 30 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.464 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.463 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.462 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.461 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.460 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.459 | postanowienie z dnia 25 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.458 | postanowienie z dnia 24 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.457 | postanowienie z dnia 24 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.455 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2014.454 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy