Official Gazette

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2014 r.

M.P.2014.779 | obwieszczenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2014.778 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.777 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.776 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.

M.P.2014.775 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu.

M.P.2014.774 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca.

M.P.2014.773 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Aktualna nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

M.P.2014.772 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2014.771 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.770 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.769 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.768 | postanowienie z dnia 21 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.767 | postanowienie z dnia 21 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.766 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.765 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.764 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.763 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.762 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.761 | postanowienie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.760 | postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.759 | postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.758 | postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.757 | postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2014.754 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.753 | postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2014.752 | postanowienie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.751 | postanowienie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.750 | postanowienie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.749 | postanowienie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.748 | postanowienie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.747 | postanowienie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.746 | postanowienie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2014.745 | postanowienie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.744 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.743 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.742 | postanowienie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.741 | postanowienie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.740 | postanowienie z dnia 2 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.739 | postanowienie z dnia 2 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.732 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.731 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.730 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2014.729 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.728 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.727 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.726 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.725 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.724 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.723 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.722 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2014.721 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

M.P.2014.718 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Oaza" w Wiśle.

M.P.2014.716 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.715 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.714 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.713 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.712 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015.

M.P.2014.711 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2014.710 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2014.709 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

M.P.2014.708 t.j. | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2014.707 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2014.706 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2014.705 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015.

M.P.2014.704 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2014.703 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Oddanie hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości.

M.P.2014.700 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.699 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.698 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.697 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.696 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.695 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.694 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.693 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.692 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.691 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny