Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.732 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.731 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.730 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2014.729 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.728 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.727 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.726 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.725 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.724 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.723 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.722 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2014.721 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

M.P.2014.718 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Oaza" w Wiśle.

M.P.2014.716 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.715 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.714 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.713 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.712 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015.

M.P.2014.711 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2014.710 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2014.709 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

M.P.2014.708 t.j. | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2014.707 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2014.706 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2014.705 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015.

M.P.2014.704 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2014.703 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Oddanie hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości.

M.P.2014.700 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.699 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.698 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.697 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.696 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.695 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.694 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.693 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.692 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.691 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.690 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.689 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.688 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.687 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.684 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.683 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r.

M.P.2014.682 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2014.681 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.680 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.677 | postanowienie z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.

M.P.2014.676 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.

M.P.2014.675 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2014-2020.

M.P.2014.673 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.672 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 70. rocznicy operacji "Ostra Brama".

M.P.2014.669 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

M.P.2014.667 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

M.P.2014.663 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2014.666 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2014.665 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2014.664 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.662 | postanowienie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.661 | postanowienie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.660 | postanowienie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.659 | postanowienie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.658 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.657 | postanowienie z dnia 26 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.656 | postanowienie z dnia 26 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.655 | postanowienie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.654 | postanowienie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.653 | postanowienie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.652 | postanowienie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za lipiec 2014 r.

M.P.2014.650 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.649 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie Romualda Traugutta w 150. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2014.646 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2014.645 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny