Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.915 | postanowienie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.914 | postanowienie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.913 | postanowienie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.912 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.911 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.910 | postanowienie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Kiszyniów.2014.03.28.

M.P.2014.908 | umowa międzynarodowa z dnia 28 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Kirgistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Biszkek.2013.06.06.

M.P.2014.901 | umowa międzynarodowa z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Gruzja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tbilisi.2013.11.12.

M.P.2014.899 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Filipiny-Polska. Memorandum o porozumieniu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Manila.2013.11.27.

M.P.2014.897 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

M.P.2014.895 | obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2014.893 | uchwała z dnia 1 października 2014 r. | Akt indywidualny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2014.892 | uchwała z dnia 1 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940.

M.P.2014.890 | uchwała z dnia 26 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Mołdowa-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2014.05.14.

M.P.2014.887 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2014.886 | uchwała z dnia 25 września 2014 r. | Akt nienormatywny

70. rocznica śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznica śmierci Józsefa Antalla seniora.

M.P.2014.885 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.884 | obwieszczenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.883 | obwieszczenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2014 r.

M.P.2014.881 | obwieszczenie z dnia 6 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2014.877 | obwieszczenie z dnia 2 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.876 | obwieszczenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Australia-Polska. Porozumienie w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2014.03.28.

M.P.2014.872 | umowa międzynarodowa z dnia 28 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.871 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.870 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.869 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.868 | postanowienie z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.867 | postanowienie z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.866 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.865 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.864 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.863 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.862 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.861 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.860 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.859 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.858 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.857 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.856 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.855 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

25. rocznica powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

M.P.2014.854 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2014.853 | obwieszczenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.2014.852 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.849 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.848 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.847 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.846 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2015.

M.P.2014.845 | uchwała z dnia 16 września 2014 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2014.844 | postanowienie z dnia 26 września 2014 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2014.843 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2014.841 | obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

M.P.2014.840 | obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2014.839 | obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

M.P.2014.837 | komunikat z dnia 14 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin.

M.P.2014.836 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

M.P.2014.834 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.831 | obwieszczenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.

M.P.2014.830 | ogłoszenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.

M.P.2014.828 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

M.P.2014.827 | obwieszczenie z dnia 23 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.

M.P.2014.826 | obwieszczenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt utracił moc