Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1006 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1005 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1004 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1003 | postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.1002 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.1001 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.1000 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.999 | postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.998 | postanowienie z dnia 2 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.997 | postanowienie z dnia 2 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.996 | postanowienie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2014.995 | postanowienie z dnia 21 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2014.994 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.993 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.992 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.991 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.990 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.989 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.988 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.987 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.986 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.985 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.984 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.983 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.982 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.981 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.980 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.979 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.978 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.977 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.976 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.975 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.974 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.973 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.972 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.971 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.970 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.969 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

M.P.2014.968 | postanowienie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2014.967 | postanowienie z dnia 30 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.966 | obwieszczenie z dnia 15 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.965 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.964 | postanowienie z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

M.P.2014.963 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2015.

M.P.2014.958 | obwieszczenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Kirgistan-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Biszkek.24.06.2014.

M.P.2014.952 | umowa międzynarodowa z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.947 | postanowienie z dnia 19 września 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.946 | postanowienie z dnia 8 września 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.945 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2014 roku.

M.P.2014.944 | komunikat z dnia 16 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz aktów delegowanych.

M.P.2014.943 | obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2014.942 | zarządzenie z dnia 15 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów.

M.P.2014.940 | uchwała z dnia 10 października 2014 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

M.P.2014.939 | uchwała z dnia 10 października 2014 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

M.P.2014.938 | uchwała z dnia 8 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.937 | obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2014.936 | obwieszczenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.

M.P.2014.931 | komunikat z dnia 15 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r.

M.P.2014.929 | komunikat z dnia 15 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.

M.P.2014.928 | komunikat z dnia 15 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.927 | obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Organizacja i tryb pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

M.P.2014.926 | zarządzenie z dnia 15 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.925 | postanowienie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.924 | postanowienie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.923 | postanowienie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.922 | postanowienie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.921 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.920 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.919 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.918 | postanowienie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.917 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.916 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny