Official Gazette

Upamiętnienie 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ʼ70.

M.P.2020.1203 | uchwała z dnia 17 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 50. rocznicy Grudnia '70.

M.P.2020.1202 | uchwała z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Rady Mediów Narodowych.

M.P.2020.1196 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

M.P.2020.1190 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeznaczenie niektórych składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji.

M.P.2020.1189 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.1188 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.1187 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia.

M.P.2020.1186 | uchwała z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 190. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

M.P.2020.1184 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin.

M.P.2020.1182 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Stanisława Lema.

M.P.2020.1181 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

M.P.2020.1180 | uchwała z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1179 | postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1178 | postanowienie z dnia 14 października 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1177 | postanowienie z dnia 2 października 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1176 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1175 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

M.P.2020.1173 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

M.P.2020.1172 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r.

M.P.2020.1171 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

650. rocznica śmierci Króla Kazimierza Wielkiego.

M.P.2020.1170 | uchwała z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

M.P.2020.1169 | uchwała z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1168 | postanowienie z dnia 27 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1167 | postanowienie z dnia 22 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2020.1166 | postanowienie z dnia 22 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1165 | postanowienie z dnia 23 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1164 | postanowienie z dnia 23 października 2020 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

M.P.2020.1163 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

M.P.2020.1162 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.1161 | postanowienie z dnia 21 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1160 | postanowienie z dnia 16 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1159 | postanowienie z dnia 22 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1158 | postanowienie z dnia 22 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1157 | postanowienie z dnia 15 października 2020 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

M.P.2020.1156 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

M.P.2020.1155 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1154 | postanowienie z dnia 15 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.1153 | postanowienie z dnia 9 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1152 | postanowienie z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1151 | postanowienie z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1150 | postanowienie z dnia 9 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1149 | postanowienie z dnia 2 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1148 | postanowienie z dnia 29 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1147 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1146 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.1145 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1143 | postanowienie z dnia 22 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1142 | postanowienie z dnia 9 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1141 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1139 | postanowienie z dnia 18 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1138 | postanowienie z dnia 18 września 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczenia.

M.P.2020.1137 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.1136 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1135 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1134 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.1133 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1132 | postanowienie z dnia 22 września 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2021 r.

M.P.2020.1131 | komunikat z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2021.

M.P.2020.1130 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2020.1129 | uchwała z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Cypriana Norwida.

M.P.2020.1128 | uchwała z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Powstań Śląskich.

M.P.2020.1127 | uchwała z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021.

M.P.2020.1126 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

M.P.2020.1125 | uchwała z dnia 16 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

M.P.2020.1124 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.2020.1120 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.2020.1119 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.1116 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny