Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.232 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.229 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.226 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.

M.P.2015.221 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie Witkiewiczów.

M.P.2015.224 | uchwała z dnia 7 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.222 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

M.P.2015.216 | komunikat z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.215 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2015.214 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2015.209 | komunikat z dnia 16 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.208 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.207 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.206 | postanowienie z dnia 2 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.205 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.204 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.203 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.202 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.201 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.200 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.199 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.198 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.197 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.196 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.195 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2015.194 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem.

M.P.2015.191 | uchwała z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.

M.P.2015.189 | postanowienie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Mieczysława Marcina Łuczaka.

M.P.2015.188 | postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2015.187 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2015.186 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.185 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmienione wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

M.P.2015.184 | komunikat z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2015.183 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r.

M.P.2015.181 | komunikat z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r.

M.P.2015.179 | komunikat z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

M.P.2015.178 | komunikat z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Kwota bazowa w 2014 r.

M.P.2015.177 | komunikat z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

M.P.2015.176 | komunikat z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2015.175 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.174 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.173 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.172 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.171 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.170 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2015.169 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.168 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.167 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.166 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.165 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.164 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.163 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.162 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.161 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2015.160 | komunikat z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

M.P.2015.157 | komunikat z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.155 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2015.149 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2015.148 | obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2015.146 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".

M.P.2015.145 | komunikat z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.144 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny