Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.315 | postanowienie z dnia 5 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.314 | postanowienie z dnia 3 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.313 | postanowienie z dnia 3 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.312 | postanowienie z dnia 3 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.311 | postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.310 | postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.309 | postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

M.P.2015.306 | komunikat z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2015.304 | uchwała z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2015.302 | uchwała z dnia 20 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.299 | postanowienie z dnia 4 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.298 | postanowienie z dnia 4 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.297 | postanowienie z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2015.296 | komunikat z dnia 26 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r.

M.P.2015.295 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Krzysztofa Kaczmarka.

M.P.2015.290 | postanowienie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.289 | postanowienie z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.288 | postanowienie z dnia 9 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2015.287 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.286 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2014 r.

M.P.2015.284 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.283 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2015.282 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2015.281 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.277 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.276 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.275 | komunikat z dnia 11 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.274 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.273 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.272 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.

M.P.2015.271 | komunikat z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2015.268 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.267 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.266 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.

M.P.2015.264 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Tragiczna śmierć Borysa Niemcowa.

M.P.2015.262 | uchwała z dnia 3 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r.

M.P.2015.259 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2015.258 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

M.P.2015.256 | zarządzenie z dnia 2 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzory pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.254 | uchwała z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2015.251 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2015.250 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.249 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.248 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.247 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.246 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.245 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.244 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.243 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.242 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.241 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.240 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2015.238 | uchwała z dnia 20 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.237 | komunikat z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Central Europe.

M.P.2015.234 | komunikat z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.232 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.229 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.226 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny