Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.498 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.497 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.496 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.495 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.494 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.493 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.492 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.491 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.490 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2015.489 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.488 | postanowienie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana uchwały w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

M.P.2015.487 | uchwała z dnia 29 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.486 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.485 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.484 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.483 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.482 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.481 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2015.480 | obwieszczenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2015.479 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Uczczenie ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.

M.P.2015.477 | uchwała z dnia 15 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci.

M.P.2015.476 | uchwała z dnia 15 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Setna rocznica urodzin Księdza Jana Twardowskiego.

M.P.2015.475 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.474 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2015.473 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2015.472 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2015.471 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.470 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.469 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2015.468 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2015.467 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2015.466 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2015.465 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

M.P.2015.463 | komunikat z dnia 7 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy ESPON.

M.P.2015.462 | komunikat z dnia 7 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

M.P.2015.459 | komunikat z dnia 7 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.458 | obwieszczenie z dnia 7 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2015.455 | postanowienie z dnia 30 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.454 | postanowienie z dnia 27 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.453 | postanowienie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.452 | postanowienie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.451 | postanowienie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.450 | postanowienie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.449 | postanowienie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.448 | postanowienie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.447 | postanowienie z dnia 18 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.446 | postanowienie z dnia 18 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.

M.P.2015.443 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.

M.P.2015.442 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2015.441 | postanowienie z dnia 16 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.440 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.439 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2015.438 | postanowienie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.437 | postanowienie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.436 | postanowienie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.435 | postanowienie z dnia 3 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.434 | postanowienie z dnia 3 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.433 | postanowienie z dnia 3 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.432 | postanowienie z dnia 4 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.428 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.427 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.426 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.425 | postanowienie z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.424 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.423 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.422 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.421 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.420 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.419 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.418 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.417 | postanowienie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.416 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.415 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.414 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2015.412 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r.

M.P.2015.410 | komunikat z dnia 12 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2015.409 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy