Official Gazette

Ukraina-Polska. Protokół o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego. Warszawa.2014.08.14.

M.P.2015.581 | umowa międzynarodowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.588 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.587 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.586 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.585 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.584 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2015.583 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.580 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2015.579 | uchwała z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2015.578 | uchwała z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.577 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt nienormatywny

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2013 r.

M.P.2015.576 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.575 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.571 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

M.P.2015.567 | komunikat z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.565 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2015.563 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2015.562 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.561 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2015.559 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski.

M.P.2015.558 | uchwała z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.

M.P.2015.554 | komunikat z dnia 4 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dnia l lipca Dniem Sejmu Polskiego.

M.P.2015.551 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.550 | uchwała z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie.

M.P.2015.549 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.548 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.547 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.

M.P.2015.546 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.2015.543 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.545 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.544 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka.

M.P.2015.542 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2015.540 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.539 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.

M.P.2015.533 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.531 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.530 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

M.P.2015.528 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Rynasiewicza.

M.P.2015.527 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.524 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.

M.P.2015.523 | komunikat z dnia 27 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.522 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.

M.P.2015.521 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

M.P.2015.520 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/13.

M.P.2015.517 | wyrok z dnia 26 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.516 | komunikat z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

"In memoriam".

M.P.2015.515 | uchwała z dnia 21 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Sebastiana Dudy.

M.P.2015.513 | postanowienie z dnia 27 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.512 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.511 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.510 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.509 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.508 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.507 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.506 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.505 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.504 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.503 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.502 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.501 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.500 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.499 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny