Official Gazette

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1043 | obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.1042 | uchwała z dnia 8 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.1041 | uchwała z dnia 8 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.1040 | uchwała z dnia 8 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.1039 | uchwała z dnia 8 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.1038 | uchwała z dnia 8 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisku komornika sądowego.

M.P.2015.1037 | obwieszczenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.1036 | obwieszczenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Armenia-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018. Warszawa.2015.09.30.

M.P.2015.1032 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.

M.P.2015.1030 | zarządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

M.P.2015.1029 | obwieszczenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2015.1027 | obwieszczenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.

M.P.2015.1023 | komunikat z dnia 15 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.

M.P.2015.1022 | komunikat z dnia 15 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie "Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022".

M.P.2015.1019 | uchwała z dnia 22 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2015.1018 | obwieszczenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej.

M.P.2015.1017 | komunikat z dnia 7 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie w skład Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2015.1016 | postanowienie z dnia 7 września 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2015.1015 | postanowienie z dnia 7 września 2015 r. | Akt indywidualny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2015.1013 | komunikat z dnia 25 września 2015 r. | Akt utracił moc

Turkmenistan-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Aszchabad.2015.03.17.

M.P.2015.1006 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2015.1010 | obwieszczenie z dnia 5 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2015.1009 | obwieszczenie z dnia 2 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2015.1001 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Japonia-Polska. Porozumienie w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Tokio.2015.02.27.

M.P.2015.998 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Serbia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Belgrad.2013.06.10.

M.P.2015.996 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Malezja-Polska. Umowa o transporcie morskim. Putrajaya.2014.02.10.

M.P.2015.994 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

M.P.2015.992 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020".

M.P.2015.989 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.988 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.987 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.986 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.985 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.984 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.983 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.982 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.981 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.980 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.979 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.978 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.977 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.976 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.968 | obwieszczenie z dnia 23 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.971 | obwieszczenie z dnia 1 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.970 | obwieszczenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2015.969 | obwieszczenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.965 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.964 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.963 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.962 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.961 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.960 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.959 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2016 r.

M.P.2015.958 | ogłoszenie z dnia 21 września 2015 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.957 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.956 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.955 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.954 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny