Official Gazette

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1136 | uchwała z dnia 26 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".

M.P.2015.1124 | uchwała z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1130 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2015.1129 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Tanzania-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Dar es Salaam 2015.09.28.

M.P.2015.1127 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza.

M.P.2015.1122 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Józefa Gróbarczyka.

M.P.2015.1121 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Graniczne kwoty przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2015.1116 | komunikat z dnia 18 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

M.P.2015.1105 | umowa międzynarodowa z dnia 22 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.2015.1114 | uchwała z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1112 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1111 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1110 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1109 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1108 | postanowienie z dnia 14 października 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1107 | postanowienie z dnia 14 października 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2015.1104 | postanowienie z dnia 30 września 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2015.1103 | postanowienie z dnia 30 września 2015 r. | Akt indywidualny

Wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

M.P.2015.1102 | obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.1100 | postanowienie z dnia 17 września 2015 r. | Akt indywidualny

Etiopia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Addis Abeba.2015.03.20.

M.P.2015.1098 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.1101 | postanowienie z dnia 30 września 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

M.P.2015.1094 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

"Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym".

M.P.2015.1092 | uchwała z dnia 16 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2015.1091 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2015.1090 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2015.1089 | postanowienie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2015.1088 | postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2015.1087 | obwieszczenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2015 r.

M.P.2015.1086 | komunikat z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Japonia-Polska. Umowa w sprawie wymiany praw jazdy. Warszawie.2014.04.01.

M.P.2015.1079 | umowa międzynarodowa z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2015.1083 | postanowienie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Józefa Grzegorza Kurka.

M.P.2015.1082 | postanowienie z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Mirona Sycza.

M.P.2015.1081 | postanowienie z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

M.P.2015.1078 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2015.1077 | obwieszczenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1075 | postanowienie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1074 | postanowienie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Udzielenie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji.

M.P.2015.1073 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.1072 | komunikat z dnia 22 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.1071 | komunikat z dnia 22 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013.

M.P.2015.1070 | obwieszczenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt utracił moc

"Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020".

M.P.2015.1069 | uchwała z dnia 6 października 2015 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2015 r.

M.P.2015.1065 | komunikat z dnia 19 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016.

M.P.2015.1064 | obwieszczenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2015.1063 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu pod nazwą "Ideas Plus II".

M.P.2015.1062 | komunikat z dnia 22 października 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1061 | obwieszczenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2015.1057 | obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1056 | obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2015.1050 | obwieszczenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2015 r.

M.P.2015.1049 | komunikat z dnia 15 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa.

M.P.2015.1047 | obwieszczenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2015.1046 | zarządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/15.

M.P.2015.1045 | wyrok z dnia 14 października 2015 r. | Akt jednorazowy