Official Gazette

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r.

M.P.2016.70 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.68 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.

M.P.2016.66 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r.

M.P.2016.65 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.64 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.63 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.

M.P.2016.62 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.61 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2016.58 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa.

M.P.2016.53 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2016.51 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2016.48 | komunikat z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

M.P.2016.47 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek ustawowych.

M.P.2016.46 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

M.P.2016.45 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

M.P.2016.44 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2016.43 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Cichociemnych.

M.P.2016.42 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

M.P.2016.40 | uchwała z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.39 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.38 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.37 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.36 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.35 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.32 | postanowienie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.31 | postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.30 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.29 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.28 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.27 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.26 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.25 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.24 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.23 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.22 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.21 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2016.17 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.16 | komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.15 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.14 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.13 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.12 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021.

M.P.2016.11 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

M.P.2016.10 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

10. rocznica złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

M.P.2016.9 | uchwała z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

M.P.2016.8 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar Grudnia 1970 r.

M.P.2016.6 | uchwała z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

45. rocznica tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

M.P.2016.4 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.3 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

130. rocznica urodzin Adama Chętnika.

M.P.2016.2 | uchwała z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1305 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

M.P.2015.1303 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1302 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1301 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1300 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

10. rocznica złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

M.P.2015.1298 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego.

M.P.2015.1297 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2015.1295 | uchwała z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2015.1293 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2015.1290 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2015.1288 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego.

M.P.2015.1287 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1286 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1285 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wybór członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2015.1284 | uchwała z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1283 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny