Official Gazette

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.16 | komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.15 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.14 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.13 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.12 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021.

M.P.2016.11 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

M.P.2016.10 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

10. rocznica złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

M.P.2016.9 | uchwała z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

M.P.2016.8 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar Grudnia 1970 r.

M.P.2016.6 | uchwała z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

45. rocznica tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

M.P.2016.4 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.3 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

130. rocznica urodzin Adama Chętnika.

M.P.2016.2 | uchwała z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1305 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

M.P.2015.1303 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1302 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1301 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1300 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

10. rocznica złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

M.P.2015.1298 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego.

M.P.2015.1297 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2015.1295 | uchwała z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2015.1293 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2015.1290 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2015.1288 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego.

M.P.2015.1287 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1286 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.1285 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wybór członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2015.1284 | uchwała z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1283 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2015.1281 | uchwała z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2015.1280 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r.

M.P.2015.1279 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Czechy-Polska. Umowa o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej. Praga.2015.04.20.

M.P.2015.1271 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r.

M.P.2015.1269 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016.

M.P.2015.1268 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016.

M.P.2015.1266 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2015.1264 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

KRLD-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury. Pjongjang. 2015.06.17.

M.P.2015.1262 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Chiny-Polska. Porozumienie o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej.

M.P.2015.1260 | umowa międzynarodowa z dnia 21 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2016.

M.P.2015.1259 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2016.

M.P.2015.1258 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2015.1257 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

M.P.2015.1256 | komunikat z dnia 26 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.1254 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujące w roku 2016.

M.P.2015.1253 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego.

M.P.2015.1252 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Indie-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Bangalore.2015.10.05.

M.P.2015.1250 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020.

M.P.2015.1249 | uchwała z dnia 30 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.1248 | postanowienie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1247 | postanowienie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1246 | postanowienie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.1245 | postanowienie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.1244 | postanowienie z dnia 27 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1243 | postanowienie z dnia 26 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.1242 | postanowienie z dnia 26 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.1241 | postanowienie z dnia 26 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1240 | postanowienie z dnia 23 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1239 | postanowienie z dnia 22 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.1238 | postanowienie z dnia 22 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.1237 | postanowienie z dnia 26 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.1236 | postanowienie z dnia 22 października 2015 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie Krajowej Polityki Miejskiej.

M.P.2015.1235 | uchwała z dnia 20 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2015.1234 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Piotra Leszka Pszczółkowskiego.

M.P.2015.1233 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.

M.P.2015.1232 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Kłosowskiego.

M.P.2015.1229 | postanowienie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt indywidualny