Official Gazette

Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

M.P.2016.105 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.102 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2016.101 | komunikat z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2016.97 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.94 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2016.92 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2016.91 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł.

M.P.2016.90 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2015 r.

M.P.2016.89 | komunikat z dnia 18 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.88 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.87 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.86 | postanowienie z dnia 30 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2016.82 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

M.P.2016.81 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.80 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.79 | uchwała z dnia 13 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.

M.P.2016.78 | uchwała z dnia 13 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta.

M.P.2016.77 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r.

M.P.2016.75 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r.

M.P.2016.74 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.

M.P.2016.73 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r.

M.P.2016.72 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.

M.P.2016.71 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r.

M.P.2016.70 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.68 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.

M.P.2016.66 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r.

M.P.2016.65 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.64 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.63 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.

M.P.2016.62 | komunikat z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.61 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2016.58 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa.

M.P.2016.53 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2016.51 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2016.48 | komunikat z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

M.P.2016.47 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek ustawowych.

M.P.2016.46 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

M.P.2016.45 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

M.P.2016.44 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2016.43 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Cichociemnych.

M.P.2016.42 | uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

M.P.2016.40 | uchwała z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.39 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.38 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.37 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.36 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.35 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.32 | postanowienie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.31 | postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.30 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.29 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.28 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.27 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.26 | postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.25 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.24 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.23 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.22 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.21 | postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2016.17 | uchwała z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny