Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.343 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.342 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.341 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.340 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.339 | postanowienie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.

M.P.2016.338 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.337 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.336 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.335 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.334 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.333 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.332 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.331 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.330 | postanowienie z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2016.329 | postanowienie z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.328 | postanowienie z dnia 8 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.327 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.326 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.325 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.324 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.323 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.322 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.321 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.320 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.319 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego.

M.P.2016.317 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel".

M.P.2016.316 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2016.315 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

M.P.2016.313 | umowa międzynarodowa z dnia 21 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór urn wyborczych.

M.P.2016.312 | uchwała z dnia 21 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.311 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.310 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.309 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.308 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.307 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.306 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.305 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.304 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.303 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.302 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.301 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.300 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.299 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r.

M.P.2016.297 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.296 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.295 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.294 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2016.292 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2016.291 | komunikat z dnia 25 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.

M.P.2016.290 | postanowienie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

M.P.2016.288 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych zespołów międzyresortowych.

M.P.2016.287 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

80. rocznica pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.

M.P.2016.285 | uchwała z dnia 17 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Żyżyńskiego.

M.P.2016.283 | postanowienie z dnia 18 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.282 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2016.279 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

M.P.2016.278 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.277 | postanowienie z dnia 8 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.276 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.275 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach..

M.P.2016.274 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.273 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.272 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2016.271 | postanowienie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.270 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2016.269 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.268 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.267 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2016.266 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2016.264 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Uwolnienie Nadii Sawczenko.

M.P.2016.262 | uchwała z dnia 9 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2016.260 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2016.259 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.255 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci Dobrego Maharadży.

M.P.2016.254 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nienormatywny