Monitor Polski

Ogłaszanie się lekarzy-dentystów.

M.P.1929.36. | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.35. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustanowienie ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

M.P.1929.35. | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.34. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zakłady przemysłowe, działające przy pomocy siły wodnej.

M.P.1929.34. | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1928 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.33. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.73. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.218. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.32. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.217. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.72. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Cła wywozowe na drewno.

M.P.1929.72. | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.71. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.29. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.216. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.215. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.214. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.70. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zmiana granic powiatów: dubieńskiego i łuckiego w województwie wołyńskiem.

M.P.1929.70. | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.213. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zmiany w organizacji ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.

M.P.1929.70. | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.31. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.212. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.69. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wynagrodzenie za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich.

M.P.1929.69. | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.68. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.211. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalanie wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.

M.P.1929.68. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.

M.P.1929.211. | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.210. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja dozoru nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.

M.P.1929.210. | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.209. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

M.P.1929.209. | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1929 r. | Akt nienormatywny

Zmiana granic gmin wiejskich: Wiązowna, Okuniew, Wawer i Marki w powiecie i województwie warszawskiem.

M.P.1929.209. | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.30. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.208. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zakres opieki lekarskiej i środki lecznicze dla pracowników Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

M.P.1929.208. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.67. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.66. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.65. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.64. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalenie roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników łowieckich.

M.P.1929.63. | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.63. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.62. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.61. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych.

M.P.1929.61. | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1929 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łucku, Piotrkowie i Równem.

M.P.1929.59. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.59. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru monety niklowej wartości 1 złotego.

M.P.1929.58. | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.58. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wycofanie z obiegu biletów zdawkowych wartości pięciu złotych.

M.P.1929.58. | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.57. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.56. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.55. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalenie roty przysięgi dla rzeczników patentowych.

M.P.1929.55. | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1929 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie obszaru dworskiego Wysoka w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

M.P.1929.55. | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

M.P.1929.55. | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.54. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zmiana granic gmin wiejskich na obszarze powiatu słonimskiego w województwie nowogródzkiem.

M.P.1929.54. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.53. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.207. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Obowiązek odbywania jednorocznej praktyki szpitalnej przez lekarzy.

M.P.1929.207. | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1929 r. | Akt nienormatywny

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

M.P.1929.207. | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.206. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.28. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem.

M.P.1929.28. | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1929 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1929.205. | ogłoszenie | Akt nienormatywny