Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

M.P.2016.288 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych zespołów międzyresortowych.

M.P.2016.287 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

80. rocznica pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.

M.P.2016.285 | uchwała z dnia 17 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Żyżyńskiego.

M.P.2016.283 | postanowienie z dnia 18 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.282 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2016.279 | zarządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

M.P.2016.278 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.277 | postanowienie z dnia 8 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.276 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.275 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach..

M.P.2016.274 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.273 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.272 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2016.271 | postanowienie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.270 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2016.269 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.268 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.267 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2016.266 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2016.264 | komunikat z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Uwolnienie Nadii Sawczenko.

M.P.2016.262 | uchwała z dnia 9 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2016.260 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2016.259 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.255 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci Dobrego Maharadży.

M.P.2016.254 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.252 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

M.P.2016.251 | zarządzenie z dnia 9 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Rozwoju.

M.P.2016.250 | zarządzenie z dnia 17 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.249 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.248 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2016.247 | zarządzenie z dnia 3 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zwołanie Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.245 | postanowienie z dnia 9 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.243 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.242 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.241 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.240 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.234 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.227 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2016.225 | zarządzenie z dnia 9 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r.

M.P.2016.224 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.222 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.221 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Komitet Rozwoju.

M.P.2016.220 | zarządzenie z dnia 4 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r.

M.P.2016.217 | obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.

M.P.2016.219 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2016.218 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.216 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.215 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.214 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.213 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2016.212 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.211 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.210 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.209 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.208 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.207 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2016.206 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.205 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.204 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.203 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

M.P.2016.202 | uchwała z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.201 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.200 | ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt utracił moc