Official Gazette

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015.

M.P.2016.390 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wynik nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015.

M.P.2016.389 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2012-2015.

M.P.2016.388 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

360. rocznica Ślubów Lwowskich.

M.P.2016.386 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.385 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.384 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2016.383 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.

M.P.2016.382 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.381 | ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

1050. rocznica Chrztu Polski.

M.P.2016.380 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.377 | ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.376 | ogłoszenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.375 | ogłoszenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

1050. rocznica Chrztu Polski.

M.P.2016.374 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.372 | ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2016.371 | ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Polityka imigracyjna Polski.

M.P.2016.370 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.368 | postanowienie z dnia 2 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.367 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.366 | postanowienie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.365 | postanowienie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.364 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.363 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.362 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.361 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.360 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.359 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.358 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.357 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.356 | postanowienie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

M.P.2016.352 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.349 | uchwała z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2016.348 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2016.347 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.346 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.345 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.344 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.343 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.342 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.341 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.340 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.339 | postanowienie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.

M.P.2016.338 | postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.337 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.336 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.335 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.334 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.333 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.332 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.331 | postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.330 | postanowienie z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2016.329 | postanowienie z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.328 | postanowienie z dnia 8 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.327 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.326 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.325 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.324 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.323 | postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.322 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.321 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.320 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.319 | postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego.

M.P.2016.317 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel".

M.P.2016.316 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2016.315 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

M.P.2016.313 | umowa międzynarodowa z dnia 21 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór urn wyborczych.

M.P.2016.312 | uchwała z dnia 21 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.311 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.310 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.309 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.308 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.307 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.306 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.305 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.304 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.303 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.302 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.301 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.300 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.299 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny