Official Gazette

Ogłoszenie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

M.P.2016.652 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Kazachstan-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji. Astana.2014.09.15.

M.P.2016.649 | umowa międzynarodowa z dnia 15 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.645 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.644 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.642 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia.

M.P.2016.641 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Uznanie terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych.

M.P.2016.625 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.624 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.616 | uchwała z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2016.614 | postanowienie z dnia 13 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.613 | postanowienie z dnia 12 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.612 | postanowienie z dnia 12 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.611 | postanowienie z dnia 12 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.610 | postanowienie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.609 | postanowienie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.608 | postanowienie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.607 | postanowienie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.606 | postanowienie z dnia 4 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.605 | postanowienie z dnia 4 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku.

M.P.2016.602 | uchwała z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2016.601 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2016.600 | uchwała z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości.

M.P.2016.599 | komunikat z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu pod nazwą "DIALOG".

M.P.2016.596 | komunikat z dnia 27 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2016.595 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

M.P.2016.594 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.588 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

75. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

M.P.2016.584 | uchwała z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r.

M.P.2016.583 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.579 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.578 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.577 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.576 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.575 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.574 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2016.573 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.572 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.571 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.570 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.569 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2016.568 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o transporcie morskim. Warszawa.2015.05.20.

M.P.2016.551 | umowa międzynarodowa z dnia 20 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

RPA-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Pretoria.2013.10.17.

M.P.2016.549 | umowa międzynarodowa z dnia 17 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.565 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

M.P.2016.564 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.563 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.562 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.561 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.560 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2016.559 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.558 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

M.P.2016.557 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.556 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.555 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny