Official Gazette

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

M.P.2016.718 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Ukraina-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2015.09.09.

M.P.2016.716 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.715 | komunikat z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.714 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej na lata 2016-2019. Warszawa.2016.06.20.

M.P.2016.712 | umowa międzynarodowa z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Wietnam-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Hanoi.2008.01.22.

M.P.2016.709 | umowa międzynarodowa z dnia 2 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2016.708 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.707 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.705 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.704 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.703 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2016.702 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

M.P.2016.701 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

M.P.2016.693 | umowa międzynarodowa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.692 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.691 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.

M.P.2016.688 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.699 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.698 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.697 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.696 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.695 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2016.690 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2016.689 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.686 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

M.P.2016.684 | postanowienie z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.683 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wybór oskarżyciela przed Trybunałem Stanu.

M.P.2016.682 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego.

M.P.2016.681 | postanowienie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.680 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.678 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

M.P.2016.676 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.675 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".

M.P.2016.674 | komunikat z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.673 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.672 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.671 | postanowienie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.670 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.669 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.668 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.667 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.666 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.665 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.664 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.663 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.662 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.661 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.660 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.659 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.658 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.657 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.656 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.655 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2016.654 | postanowienie z dnia 16 maja 2016 r. | Akt indywidualny

100. rocznica powstania Związku Ziemian.

M.P.2016.653 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

M.P.2016.652 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Kazachstan-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji. Astana.2014.09.15.

M.P.2016.649 | umowa międzynarodowa z dnia 15 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.645 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.644 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.642 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia.

M.P.2016.641 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Uznanie terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych.

M.P.2016.625 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności.

M.P.2016.624 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy