Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.2016.834 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.833 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.832 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.831 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.830 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2016.829 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.828 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2016.827 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2016.826 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju.

M.P.2016.825 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+".

M.P.2016.821 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.819 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.818 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.817 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.816 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.815 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.814 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.813 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.812 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.811 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.808 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.807 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2016.806 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.802 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.801 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

M.P.2016.800 | komunikat z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2016.797 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2016.796 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.

M.P.2016.795 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 3/15.

M.P.2016.794 | wyrok z dnia 19 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 5/15.

M.P.2016.793 | wyrok z dnia 25 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/15.

M.P.2016.792 | wyrok z dnia 25 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

50. rocznica śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

M.P.2016.791 | uchwała z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.787 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2016.786 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022.

M.P.2016.784 | uchwała z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

M.P.2016.783 | uchwała z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r.

M.P.2016.782 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

M.P.2016.781 | komunikat z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

M.P.2016.779 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

M.P.2016.771 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2016.770 | uchwała z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2016.769 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.767 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.766 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.765 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.764 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.763 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.762 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.761 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.760 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.759 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.758 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.757 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.756 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.755 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.754 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.753 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.752 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.751 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.750 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.749 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.748 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.747 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.746 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.744 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny