Monitor Polski

Ustalenie wykazu surowców i półfabrykatów, niezbędnych dla rozwoju rolnictwa lub przemysłu krajowego.

M.P.1933.87. | rozporządzenie z dnia 15 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Wypuszczenie biletów skarbowych serji I.

M.P.1933.87. | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz ustalenie okręgu działalności tej izby.

M.P.1933.87. | rozporządzenie z dnia 28 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.86. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Przedłużenie terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich.

M.P.1933.86. | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Państwowe stypendja oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkół wyższych.

M.P.1933.86. | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.85. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wycofanie z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty.

M.P.1933.85. | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1933 r. | Akt nienormatywny

Przyjmowanie do przewozu pocztą druków-ulotek.

M.P.1933.85. | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.84. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ulgi w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.

M.P.1933.84. | ustawa z dnia 29 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.83. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Pozwolenia na broń do użytku osobistego oraz nabywanie i pozbywanie się tej broni.

M.P.1933.83. | rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.82. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ulga celna na struny jelitowe.

M.P.1933.82. | rozporządzenie z dnia 14 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.81. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.150. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Podwyższenie składki w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych.

M.P.1933.150. | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.80. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.149. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

M.P.1933.149. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.148. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wyrób i obrót preparatów organoterapeutycznych.

M.P.1933.148. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.79. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.78. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.147. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.77. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ulga celna na mace.

M.P.1933.77. | rozporządzenie z dnia 27 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.146. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.145. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.76. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Opłaty w postępowaniu przed urzędami rozjemczymi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

M.P.1933.145. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.144. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

M.P.1933.144. | rozporządzenie z dnia 20 maja 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.75. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.143. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Częściowa zmiana taryfy celnej.

M.P.1933.143. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.142. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Przejęcie przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków.

M.P.1933.142. | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.74. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny spirytusu na cele domowo - lecznicze.

M.P.1933.74. | rozporządzenie z dnia 9 marca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.141. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Emisja I-ej serji 3 % państwowej renty ziemskiej.

M.P.1933.141. | rozporządzenie z dnia 30 maja 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.73. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.72. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.71. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Cła wywozowe.

M.P.1933.71. | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.140. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.70. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.139. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdański".

M.P.1933.139. | rozporządzenie z dnia 9 maja 1933 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie w obieg kartek pocztowych pojedynczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza.

M.P.1933.139. | rozporządzenie z dnia 2 maja 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.69. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Uposażenie nadterminowych wojska.

M.P.1933.69. | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.68. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.67. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.66. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.138. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.65. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.137. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.64. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.136. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.135. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.63. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.62. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zakaz używania węgierskich nazw regionalnych.

M.P.1933.62. | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.134. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.61. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.60. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem.

M.P.1933.60. | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.59. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.133. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej powiatowych urzędów ziemskich.

M.P.1933.133. | rozporządzenie z dnia 26 maja 1933 r. | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy.

M.P.1933.133. | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1933 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.58. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.57. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.56. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1933.132. | ogłoszenie | Akt nienormatywny