Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.754 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.753 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.752 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.751 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.750 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.749 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.748 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.747 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.746 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.744 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.743 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.742 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.741 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.740 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.739 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2016.738 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2016.736 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2016.735 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Mediów Narodowych.

M.P.2016.734 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Mediów Narodowych.

M.P.2016.733 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Mediów Narodowych.

M.P.2016.732 | uchwała z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.731 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.730 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.729 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.728 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Określenie wartości współczynnika akceptacji ofert.

M.P.2016.727 | obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

M.P.2016.718 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Ukraina-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2015.09.09.

M.P.2016.716 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.715 | komunikat z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.714 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej na lata 2016-2019. Warszawa.2016.06.20.

M.P.2016.712 | umowa międzynarodowa z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Wietnam-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Hanoi.2008.01.22.

M.P.2016.709 | umowa międzynarodowa z dnia 2 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2016.708 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.707 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.705 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.704 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.703 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2016.702 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

M.P.2016.701 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

M.P.2016.693 | umowa międzynarodowa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.692 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.691 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.

M.P.2016.688 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.699 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.698 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.697 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.696 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.695 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2016.690 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2016.689 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.686 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

M.P.2016.684 | postanowienie z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.

M.P.2016.683 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wybór oskarżyciela przed Trybunałem Stanu.

M.P.2016.682 | uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego.

M.P.2016.681 | postanowienie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

M.P.2016.680 | komunikat z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.678 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

M.P.2016.676 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2016.675 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".

M.P.2016.674 | komunikat z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.673 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.672 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.671 | postanowienie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.670 | postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.669 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.668 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.667 | postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.666 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.665 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.664 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny