Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2016.935 | zarządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

M.P.2016.934 | obwieszczenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2016.933 | postanowienie z dnia 12 września 2016 r. | Akt indywidualny

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

M.P.2016.932 | obwieszczenie z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesów Sądu Najwyższego.

M.P.2016.926 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.925 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.924 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.923 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.922 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Mediów Narodowych.

M.P.2016.921 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.920 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2016.919 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2016.916 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2016.915 | postanowienie z dnia 14 września 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.907 | obwieszczenie z dnia 13 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.

M.P.2016.905 | obwieszczenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.904 | komunikat z dnia 1 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.903 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia.

M.P.2016.900 | obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy.

M.P.2016.899 | obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2016 r.

M.P.2016.898 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2016.897 | obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.895 | obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Rozwoju.

M.P.2016.892 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2016.891 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2016.888 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.

M.P.2016.887 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.886 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.885 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.884 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.883 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.882 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.881 | postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.880 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.879 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.878 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.877 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.876 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.875 | postanowienie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017.

M.P.2016.873 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy".

M.P.2016.871 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2016.870 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.869 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2016.868 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.867 | postanowienie z dnia 16 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.866 | postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.865 | postanowienie z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.864 | postanowienie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.863 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.862 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.861 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.860 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.859 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.858 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2016.857 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.856 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.855 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.854 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2016.853 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.852 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.851 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.849 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.848 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.847 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.846 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny