Monitor Polski

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.264. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.229. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.228. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Odstąpienie gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

M.P.1935.228. | rozporządzenie z dnia 28 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie poboru 10% dodatku do państwowego podatku przemysłowego.

M.P.1935.228. | rozporządzenie z dnia 28 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.263. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Specjalny podatek od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.

M.P.1935.263. | dekret z dnia 14 listopada 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.227. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.262. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Uznanie żółwia za gatunek chroniony.

M.P.1935.262. | rozporządzenie z dnia 16 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.226. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.225. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.261. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja władz i urzędów skarbowych.

M.P.1935.261. | obwieszczenie z dnia 12 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.224. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Nadzór policyjno - budowlany nad wykonywanemi robotami budowlanemi.

M.P.1935.224. | rozporządzenie z dnia 14 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.

M.P.1935.261. | rozporządzenie z dnia 5 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.223. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.260. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.222. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.259. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

M.P.1935.259. | ustawa z dnia 6 listopada 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.258. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.221. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.220. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.219. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.257. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.218. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.217. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.256. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Udzielanie koncesji na przemysł wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.

M.P.1935.256. | rozporządzenie z dnia 28 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.255. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.254. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

M.P.1935.254. | rozporządzenie z dnia 29 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.253. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.252. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.251. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

M.P.1935.251. | rozporządzenie z dnia 17 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.250. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zwinięcie Oddziału Urzędu Celnego w Bydgoszczy - Lotnisko.

M.P.1935.250. | rozporządzenie z dnia 5 października 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.99. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Wydawanie koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej.

M.P.1935.99. | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.216. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.98. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja i tryb postępowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu.

M.P.1935.98. | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.215. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.214. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Umiejętność zawodowa do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego.

M.P.1935.214. | rozporządzenie z dnia 9 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.97. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

M.P.1935.97. | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.213. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.212. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.211. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Przymusowa sprzedaż nieruchomości w pasie granicznym.

M.P.1935.211. | rozporządzenie z dnia 5 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.96. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Pobór rekruta w 1935 r.

M.P.1935.96. | ustawa z dnia 2 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.

M.P.1935.96. | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.95. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ustalanie stopy procentowej pożyczek budowlanych.

M.P.1935.95. | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.94. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych.

M.P.1935.94. | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.93. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.92. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

M.P.1935.92. | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.91. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja Centralnego Biura i wojewódzkich biur do spraw finansowo-rolnych.

M.P.1935.91. | rozporządzenie z dnia 22 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.210. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Komisje Filmowe.

M.P.1935.210. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.209. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski".

M.P.1935.209. | dekret z dnia 7 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu „ Orła Białego".

M.P.1935.209. | dekret z dnia 7 września 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.90. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.208. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja wyszkolenia Straży Więziennej.

M.P.1935.208. | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.207. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Odprawa celna tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu kostnego.

M.P.1935.207. | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.206. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

M.P.1935.206. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.205. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Termin rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.

M.P.1935.205. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1935 r. | Akt nienormatywny

Przekazanie niektórych obowiązków wójtów powiatowym władzom administracji ogólnej.

M.P.1935.90. | rozporządzenie z dnia 27 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.89. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja i tryb postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.

M.P.1935.89. | rozporządzenie z dnia 26 marca 1935 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1935.88. | ogłoszenie | Akt nienormatywny