Official Gazette

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN".

M.P.2016.1037 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2016.1035 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.1034 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.1033 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.1032 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1031 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014.

M.P.2016.1030 | obwieszczenie z dnia 31 października 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1029 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1028 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1027 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1026 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1025 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1024 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1023 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1022 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1021 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1020 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017.

M.P.2016.1018 | obwieszczenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt utracił moc

Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

M.P.2016.1016 | uchwała z dnia 20 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r.

M.P.2016.1011 | ogłoszenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.1010 | obwieszczenie z dnia 21 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana statutu Krajowego Biura Wyborczego.

M.P.2016.1009 | uchwała z dnia 19 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016–2021.

M.P.2016.1008 | uchwała z dnia 19 października 2016 r. | Akt indywidualny

Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2016.1006 t.j. | uchwała z dnia 29 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie Marka Grechuty w 10. rocznicę śmierci.

M.P.2016.1004 | uchwała z dnia 21 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Dnia Praw Rodziny.

M.P.2016.1003 | uchwała z dnia 21 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii.

M.P.2016.1001 | obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2016 r.

M.P.2016.997 | komunikat z dnia 14 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.

M.P.2016.995 | obwieszczenie z dnia 11 października 2016 r. | Akt utracił moc

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

M.P.2016.994 | zarządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.

M.P.2016.991 | komunikat z dnia 11 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.990 | obwieszczenie z dnia 12 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.

M.P.2016.988 | komunikat z dnia 11 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.987 | obwieszczenie z dnia 5 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2016.986 | obwieszczenie z dnia 11 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.

M.P.2016.982 | komunikat z dnia 11 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.981 | uchwała z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

M.P.2016.980 | komunikat z dnia 12 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

M.P.2016.979 | obwieszczenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2016.978 | obwieszczenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2016.976 | obwieszczenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrażenie wdzięczności nauczycielom polonijnym.

M.P.2016.975 | uchwała z dnia 6 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Korea Płd.-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy. Warszawa.1998.11.25.

M.P.2016.973 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1998 r. | Akt obowiązujący

Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

M.P.2016.971 | zarządzenie z dnia 4 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2016.969 | zarządzenie z dnia 5 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników.

M.P.2016.968 | uchwała z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2017.

M.P.2016.947 | uchwała z dnia 7 września 2016 r. | Akt utracił moc

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2016.944 | obwieszczenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.967 | obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.965 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.964 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.963 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.962 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.961 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.960 | uchwała z dnia 22 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2016.959 | uchwała z dnia 14 września 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.958 | postanowienie z dnia 2 września 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.957 | postanowienie z dnia 2 września 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.956 | postanowienie z dnia 2 września 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.955 | postanowienie z dnia 2 września 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.954 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.953 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.950 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.949 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny