Monitor Polski

Poddanie zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Łodzi rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.

M.P.1937.95.133 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.94.130 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.94.129 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.

M.P.1937.93.128 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

M.P.1937.90.125 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Wysokość oprocentowania biletów skarbowych.

M.P.1937.88.124 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.87.123 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

M.P.1937.85.122 | zarządzenie z dnia 3 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.83.120 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Kontrola specjalna obrotu towarowego polsko - jugosłowiańskiego.

M.P.1937.82.119 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 1937 r. | Akt utracił moc

Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

M.P.1937.81.118 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Wylosowane numery obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.

M.P.1937.81.117 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Zmiana w taryfie opłat portowych.

M.P.1937.78.113 | obwieszczenie z dnia 31 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Opłaty na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w II kwartale 1937 roku.

M.P.1937.78.112 | zarządzenie z dnia 26 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

M.P.1937.77.111 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.

M.P.1937.76.109 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 1937 r. | Akt indywidualny

Wartość jednego grama czystego złota.

M.P.1937.73.106 | obwieszczenie z dnia 23 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie Pomorskiej Izbie Rolniczej na pobranie opłaty na okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r.

M.P.1937.70.105 | obwieszczenie z dnia 24 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowych nazw miast.

M.P.1937.69.104 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji zwyczajnej Senatu.

M.P.1937.68.103 | zarządzenie z dnia 23 marca 1937 r. | Akt nienormatywny

Zamknięcie sesji zwyczajnej Sejmu.

M.P.1937.68.102 | zarządzenie z dnia 23 marca 1937 r. | Akt nienormatywny

Zmiany w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.

M.P.1937.66.101 | obwieszczenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność.

M.P.1937.64.99 | zarządzenie z dnia 19 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.64.98 | zarządzenie z dnia 19 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.64.97 | zarządzenie z dnia 19 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.64.96 | zarządzenie z dnia 19 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.

M.P.1937.64.94 | zarządzenie z dnia 16 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.

M.P.1937.63.92 | zarządzenie z dnia 6 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.

M.P.1937.62.91 | zarządzenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Wylosowane premie do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.

M.P.1937.62.89 | obwieszczenie z dnia 12 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Pensja i emerytura rabinów i podrabinów oraz zabezpieczenie pozostałych po nich wdów i sierot.

M.P.1937.60.87 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 3 lutego 1936 r. o utworzeniu Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni.

M.P.1937.59.86 | zarządzenie z dnia 6 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

M.P.1937.59.85 | obwieszczenie z dnia 6 marca 1937 r. | Akt nienormatywny

Odstąpienie gminie m. Siedlec gruntów państwowych na cele rozbudowy miast.

M.P.1937.58.84 | zarządzenie z dnia 4 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Wylosowane premie do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.

M.P.1937.57.83 | obwieszczenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Ulgi dla przedsiębiorstwa "Zakłady Ceramiczne "Złotoglin" Spółka Akcyjna".

M.P.1937.57.82 | postanowienie z dnia 18 stycznia 1937 r. | Akt indywidualny

Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

M.P.1937.56.80 | obwieszczenie z dnia 5 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Wylosowane obligacje 7% Pożyczki Kolejowej.

M.P.1937.55.79 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Zmiana czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.

M.P.1937.54.76 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za prace Państwowego Instytutu Geologicznego, wykonywane dla celów prywatnych.

M.P.1937.53.75 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.52.74 | zarządzenie z dnia 2 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.52.73 | zarządzenie z dnia 4 marca 1937 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie herbu miasta Dubna.

M.P.1937.50.70 | zarządzenie z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.49.68 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Opłaty targowe, obrotu targowego zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.

M.P.1937.48.67 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Wartość jednego grama czystego złota.

M.P.1937.47.66 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.47.65 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.46.64 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie herbu miasta Chełma.

M.P.1937.45.63 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Kontrola specjalna obrotu towarowego polsko - rumuńskiego.

M.P.1937.44.62 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.44.61 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie herbu miasta Chełmży.

M.P.1937.43.60 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych opłat portowych.

M.P.1937.42.58 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

M.P.1937.42.57 | uchwała z dnia 19 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie herbu miasta Siedlec.

M.P.1937.41.56 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie herbu miasta Tarnowa.

M.P.1937.40.55 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Loteryjny".

M.P.1937.39.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.36.53 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1937.36.52 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

M.P.1937.35.51 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

M.P.1937.34.49 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Zmiana czasu urzędowania niektórych urzędów celnych.

M.P.1937.30.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy