Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1214 | postanowienie z dnia 11 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2016.1213 | postanowienie z dnia 11 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.1212 | postanowienie z dnia 7 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.1211 | postanowienie z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1210 | postanowienie z dnia 4 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2016.1209 | postanowienie z dnia 4 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2016.1208 | postanowienie z dnia 3 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2016.1207 | postanowienie z dnia 3 października 2016 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2016.1206 | uchwała z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2016.1205 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2016.1204 | uchwała z dnia 8 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2016.1203 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.

M.P.2016.1201 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

M.P.2016.1199 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł.

M.P.2016.1198 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr.

M.P.2016.1197 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr.

M.P.2016.1196 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł.

M.P.2016.1194 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł.

M.P.2016.1193 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017.

M.P.2016.1192 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Potępienie masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie.

M.P.2016.1191 | uchwała z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2016.1190 | postanowienie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

M.P.2016.1187 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2017.

M.P.2016.1186 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.

M.P.2016.1185 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

M.P.2016.1184 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

M.P.2016.1180 | uchwała z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2016.1179 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2016.1178 | uchwała z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2016.1176 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie.

M.P.2016.1175 | uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.1173 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2016.1172 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2017.

M.P.2016.1171 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

M.P.2016.1170 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.1168 | komunikat z dnia 7 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2016.1167 | komunikat z dnia 7 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.

M.P.2016.1163 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2016.1162 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2016.1161 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017.

M.P.2016.1160 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017.

M.P.2016.1159 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.1155 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.1154 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2016.1153 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2016.1152 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2016.1151 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2016.1148 t.j. | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2016.1147 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2016.1146 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

M.P.2016.1143 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej.

M.P.2016.1142 | uchwała z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2016.1141 | uchwała z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.1140 | postanowienie z dnia 16 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.1139 | postanowienie z dnia 13 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.1138 | postanowienie z dnia 13 września 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.1136 | postanowienie z dnia 12 października 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2016.1135 | postanowienie z dnia 12 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2016.1134 | postanowienie z dnia 28 września 2016 r. | Akt indywidualny

Graniczne kwoty przychodu dla 2016 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2016.1130 | komunikat z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera.

M.P.2016.1127 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2016.1126 | uchwała z dnia 14 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy