Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.277 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.276 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.275 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.274 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.273 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.272 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.271 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2017.270 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.

M.P.2017.269 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/17.

M.P.2017.265 | wyrok z dnia 16 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2017.264 | obwieszczenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci.

M.P.2017.263 | uchwała z dnia 9 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.262 | uchwała z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

M.P.2017.260 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2017.259 | komunikat z dnia 3 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

M.P.2017.254 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2017.253 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł.

M.P.2017.252 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Kuwejt-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2016.11.08.

M.P.2017.250 | umowa międzynarodowa z dnia 8 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2017.249 | postanowienie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2017.248 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2017.247 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2017.246 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2017.245 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci.

M.P.2017.244 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

M.P.2017.243 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2017.242 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Słowacja-Polska. Umowa o współpracy obronnej. Bratysława.2014.05.16.

M.P.2017.240 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień generała dywizji.

M.P.2017.236 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała dywizji.

M.P.2017.235 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

M.P.2017.233 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

M.P.2017.232 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2017.231 | komunikat z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2017.230 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.229 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.228 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2017.227 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.226 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.225 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2017.224 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2017.223 | postanowienie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2017.213 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.

M.P.2017.208 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Kwota świadczenia pieniężnego.

M.P.2017.206 | komunikat z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej.

M.P.2017.205 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.204 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie Polskiej Strategii Kosmicznej.

M.P.2017.203 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2017.201 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014-15.

M.P.2017.200 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.199 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.198 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.197 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.196 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.195 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

M.P.2017.191 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2017.190 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 75. rocznicy powstania Armii Krajowej.

M.P.2017.189 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny