Monitor Polski

Odznaczenie za zasługi pracy nad powojennym uruchomieniem produkcji i organizacji ruchu robotniczego.

M.P.1947.23.69 | uchwała z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenie za wybitne zasługi położone dla dobra i rozwoju sceny polskiej.

M.P.1947.23.68 | uchwała z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za bohaterską obronę Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 r.

M.P.1947.23.67 | uchwała z dnia 31 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za przechowanie w okresie okupacji niemieckiej sztandarów 10 Pułku Artylerii Ciężkiej.

M.P.1947.23.66 | uchwała z dnia 31 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za zasługi położone przy odbudowie mostu im. T. Kościuszki na Wiśle w Krakowie.

M.P.1947.23.65 | uchwała z dnia 17 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia górników za zasługi położone w dziele zwiększenia produkcji węgla.

M.P.1947.23.62 | uchwała z dnia 12 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za zasługi położone przy organizacji Robotniczego Tramwajowego Klubu Sportowego "Sarmata".

M.P.1947.23.52 | uchwała z dnia 11 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia obywateli z terenu powiatu ostrowskiego.

M.P.1947.23.51 | uchwała z dnia 8 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia.

M.P.1947.23.50 | uchwała z dnia 4 października 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenie za zasługi w walce z okupantem niemieckim i pracę konspiracyjną.

M.P.1947.22.48 | uchwała z dnia 13 września 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenie obywateli Jugosłowiańskiej Młodzieżowej Brygady Pracy za pracę przy odbudowie Warszawy.

M.P.1947.22.47 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1946 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie pierwszego wykazu nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1947.21.46 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Odznaczenie miasta Bydgoszczy za obronę polskości w latach 1939-1945 i walkę z niemczyzną.

M.P.1947.20.45 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

M.P.1947.18.39 | uchwała z dnia 16 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych na placówkach zagranicznych.

M.P.1947.16.35 | uchwała z dnia 19 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia Generałów, Oficerów, Podoficerów i Szeregowych Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego.

M.P.1947.15.34 | uchwała z dnia 16 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1947.13.31 | protokół z dnia 1 lutego 1947 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia funkcjonariuszy Bezpieczeństwa Publicznego za wzorową służbę.

M.P.1947.12.28 | uchwała z dnia 21 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za zasługi położone na polu organizacji służby zdrowia w Polsce.

M.P.1947.11.24 | uchwała z dnia 19 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia w uznaniu zasług położonych w obronie wybrzeża w roku 1939.

M.P.1947.11.23 | uchwała z dnia 16 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenia za zasługi przy odbudowie portów w Gdańsku i w Gdyni.

M.P.1947.11.21 | uchwała z dnia 11 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Odznaczenie na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

M.P.1947.11.20 | uchwała z dnia 24 kwietnia 1946 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rezultatu wyborów w całym Państwie.

M.P.1947.10.19 | protokół z dnia 27 stycznia 1947 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą.

M.P.1947.9.18 | uchwała z dnia 12 marca 1946 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie statutu Państwowej Rady Komunikacyjnej.

M.P.1947.9.17 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Odznaczenie za ofiarną i bohaterską walkę z bandami na terenie pow. Cieszyńskiego.

M.P.1947.8.13 | uchwała z dnia 11 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń za ofiarną pracę przy zorganizowaniu powrotu Polaków z Austrii i Węgier.

M.P.1947.8.12 | uchwała z dnia 11 lipca 1946 r. | Akt indywidualny

Pozwolenia na broń palną.

M.P.1947.2.4 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów motoryzacji w urzędach wojewódzkich.

M.P.1947.2.3 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób przeprowadzania losowań obligacyj Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

M.P.1947.2.2 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie szóstego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przejmowanych na własność Państwa.

M.P.1946.148.300 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie piątego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.148.299 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".

M.P.1946.148.298 | obwieszczenie z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

M.P.1946.148.297 | obwieszczenie z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie dziewiątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.147.296 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ósmego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.147.295 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie siódmego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.147.294 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.146.293 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie piątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.146.292 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie czwartego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.146.291 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

M.P.1946.146.290 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia w uznaniu historycznych zasług w walce z hitlerowskimi Niemcami.

M.P.1946.145.286 | uchwała z dnia 3 lipca 1946 r. | Akt indywidualny