Official Gazette

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2017.224 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2017.223 | postanowienie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2017.213 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.

M.P.2017.208 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Kwota świadczenia pieniężnego.

M.P.2017.206 | komunikat z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej.

M.P.2017.205 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.204 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie Polskiej Strategii Kosmicznej.

M.P.2017.203 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2017.201 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014-15.

M.P.2017.200 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.199 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.198 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.197 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.196 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.195 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

M.P.2017.191 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2017.190 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 75. rocznicy powstania Armii Krajowej.

M.P.2017.189 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.188 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

M.P.2017.187 | komunikat z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

M.P.2017.186 | uchwała z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

M.P.2017.185 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Kwota bazowa w 2016 r.

M.P.2017.184 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r.

M.P.2017.183 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.182 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r.

M.P.2017.180 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

M.P.2017.179 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2017.178 | uchwała z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy.

M.P.2017.177 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.176 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.168 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.166 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2017.165 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2017.164 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022.

M.P.2017.162 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2017.161 | komunikat z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2017.160 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2017.159 | komunikat z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.158 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.157 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.156 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.155 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.154 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.153 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.152 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.151 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.150 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.149 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.148 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2017.147 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.146 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.145 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.144 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.143 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.142 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.141 | postanowienie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.140 | postanowienie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.139 | postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.138 | postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie generała Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin.

M.P.2017.137 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci.

M.P.2017.136 | uchwała z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.135 | postanowienie z dnia 23 listopada 2016 r. | Akt indywidualny