60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Monitor Polski

M.P.2004.33.582

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2004 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2004 r.
w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Mija 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd żołnierzom, harcerzom i ludności cywilnej za podjęcie nierównej bohaterskiej walki w obronie godności Narodu.

Podjęcie próby odzyskania niepodległości i uwolnienia Stolicy spod okupacji niemieckiej własnymi siłami było zwieńczeniem działalności Armii Krajowej i innych podziemnych organizacji zbrojnych.

Osamotnienie Warszawy w walce, nieudzielenie Powstańcom realnej pomocy przez zachodnich aliantów oraz wycofanie swojej armii przez Związek Radziecki z przedmieść Walczącego Miasta przyczyniło się do zagłady ok. 200.000 osób i zrównania z ziemią stolicy Polski. Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia niemieckich okupantów winnych zbrodni przeciwko ludzkości dokonanej na żołnierzach Powstania, harcerzach i ludności cywilnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy - pomimo grożących w przeszłości represji - podejmowali próby upamiętnienia kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, a nadto z uznaniem przyjmuje utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, które przybliży następnym pokoleniom skomplikowane i dramatyczne losy naszego Narodu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".