Monitor Polski

Zmiana systemu pieniężnego.

M.P.1950.A-116.1446 | uchwała z dnia 28 października 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Zakłady Wyrobów Filcowych imienia Tadeusza Kościuszki".

M.P.1950.A-115.1445 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1950 r. | Akt indywidualny

Utworzenie przedsiębiorstw państwowych przemysłu filcowego.

M.P.1950.A-115.1444 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1950 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zjednoczenia Przemysłu Filcowego.

M.P.1950.A-115.1443 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie z dnia 18 lipca 1949 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Artykułów i Tkanin Technicznych.

M.P.1950.A-115.1441 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Odzieżowego.

M.P.1950.A-115.1440 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie z dnia 10 października 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego.

M.P.1950.A-115.1439 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wałbrzyskie Zakłady Przemysłu Chemicznego".

M.P.1950.A-115.1438 | zarządzenie z dnia 15 września 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie oszczędności w zużywaniu papieru.

M.P.1950.A-115.1437 | uchwała z dnia 21 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Komisji do spraw papieru drukowego oraz importu książek i czasopism przy Prezydium Rady Ministrów.

M.P.1950.A-115.1436 | uchwała z dnia 21 października 1950 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-114.1434 | zarządzenie z dnia 11 października 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Dom Zdrowia", spółka jawna w Krakowie.

M.P.1950.A-114.1433 | zarządzenie z dnia 17 października 1950 r. | Akt indywidualny

Uchylenie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Pingwin" w Warszawie.

M.P.1950.A-114.1432 | zarządzenie z dnia 14 października 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego".

M.P.1950.A-114.1431 | zarządzenie z dnia 15 września 1950 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1950.A-114.1429 | zarządzenie z dnia 24 października 1950 r. | Akt utracił moc

Rejestracja aparatów rentgenowskich oraz zezwoleń na obrót, przerób i zużycie tych aparatów.

M.P.1950.A-114.1428 | zarządzenie z dnia 7 października 1950 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-113.1427 | zarządzenie z dnia 13 października 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-113.1426 | zarządzenie z dnia 30 września 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-113.1425 | zarządzenie z dnia 26 września 1950 r. | Akt indywidualny

Księgowanie nakładów na kapitalne remonty w obcych obiektach.

M.P.1950.A-113.1424 | okólnik z dnia 20 października 1950 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralny Zarząd Gorzelń Rolniczych".

M.P.1950.A-113.1423 | zarządzenie z dnia 17 października 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie z dnia 28 lutego 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego.

M.P.1950.A-113.1421 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Włączenie Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie do Muzeum Narodowego w Krakowie.

M.P.1950.A-113.1419 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1950 r.

M.P.1950.A-113.1416 | zarządzenie z dnia 24 października 1950 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie cen przy zakupie dzieł sztuki oraz artystycznych przedmiotów użytkowych.

M.P.1950.A-112.1415 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1950 r. | Akt utracił moc

Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

M.P.1950.A-112.1413 | obwieszczenie z dnia 25 października 1950 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

M.P.1950.A-112.1412 | obwieszczenie z dnia 25 października 1950 r. | Akt indywidualny

Powszechna akcja wyprawkowa.

M.P.1950.A-112.1411 | okólnik z dnia 3 października 1950 r. | Akt utracił moc

Określenie szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych.

M.P.1950.A-112.1409 | zarządzenie z dnia 25 września 1950 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Instytutowi Techniki Budowlanej.

M.P.1950.A-112.1408 | zarządzenie z dnia 12 października 1950 r. | Akt utracił moc

Przekazanie zarządu społecznych osiedli i domów pracowniczych właściwym radom narodowym.

M.P.1950.A-112.1407 | uchwała z dnia 14 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od handlowego podatku obrotowego niektórych obrotów rolniczych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

M.P.1950.A-112.1405 | uchwała z dnia 14 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

M.P.1950.A-112.1404 | uchwała z dnia 14 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-111.1403 | zarządzenie z dnia 6 października 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-111.1402 | zarządzenie z dnia 4 października 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-111.1401 | zarządzenie z dnia 4 października 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego.

M.P.1950.A-111.1396 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

M.P.1950.A-111.1394 | orzeczenie z dnia 12 września 1950 r. | Akt indywidualny

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego".

M.P.1950.A-111.1393 | zarządzenie z dnia 29 września 1950 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia wolne są od podatku obrotowego w roku 1950.

M.P.1950.A-111.1392 | zarządzenie z dnia 3 października 1950 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu przedsiębiorstw państwowych, wolnych od podatku dochodowego w roku podatkowym 1950.

M.P.1950.A-111.1391 | zarządzenie z dnia 3 października 1950 r. | Akt utracił moc

Kontrola zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne.

M.P.1950.A-111.1390 | okólnik z dnia 11 października 1950 r. | Akt utracił moc

Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

M.P.1950.A-111.1389 | obwieszczenie z dnia 20 października 1950 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

M.P.1950.A-111.1388 | obwieszczenie z dnia 20 października 1950 r. | Akt indywidualny

Uznanie instytucji kredytu długoterminowego za rozwiązane.

M.P.1950.A-111.1386 | decyzja z dnia 9 października 1950 r. | Akt indywidualny

Przekazanie władzom podległym decyzji o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na mieszkanie służbowe.

M.P.1950.A-111.1385 | zarządzenie z dnia 27 września 1950 r. | Akt utracił moc

Obowiązki i uprawnienia likwidatora majątku izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

M.P.1950.A-111.1384 | zarządzenie z dnia 27 września 1950 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1950.A-111.1383 | postanowienie z dnia 16 października 1950 r. | Akt indywidualny

Nadanie Orderu "Sztandar Pracy".

M.P.1950.A-111.1382 | zarządzenie z dnia 11 października 1950 r. | Akt indywidualny

Przejście przedsiębiorstw na własność Państwa.

M.P.1950.A-110.1381 | orzeczenie z dnia 18 września 1950 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw przemysłu leśnego.

M.P.1950.A-109.1377 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego.

M.P.1950.A-109.1376 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Rozbudowa m. Tychy.

M.P.1950.A-109.1372 | uchwała z dnia 4 października 1950 r. | Akt utracił moc

Obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r., wylosowanych do umorzenia i premiowania na dzień 15 października 1950 r.

M.P.1950.A-109.1371 | obwieszczenie z dnia 15 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut organizacyjny Ministerstwa Komunikacji.

M.P.1950.A-109.1369 | uchwała z dnia 4 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1950.A-109.1366 | postanowienie z dnia 4 października 1950 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P.1950.A-108.1364 | zarządzenie z dnia 18 września 1950 r. | Akt indywidualny

Inwentaryzacja oraz prace przygotowawcze do zamknięć rachunkowych.

M.P.1950.A-108.1358 | zarządzenie z dnia 23 września 1950 r. | Akt utracił moc

Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

M.P.1950.A-108.1357 | orzeczenie z dnia 15 września 1950 r. | Akt jednorazowy