Official Gazette

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.857 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.856 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.855 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2017.854 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz gmin i powiatów wchodzących w skład województw.

M.P.2017.853 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

M.P.2017.849 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.848 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.847 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.846 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.845 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.844 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.842 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.841 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.840 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.839 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.838 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

M.P.2017.837 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.835 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR).

M.P.2017.834 t.j. | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

M.P.2017.831 | komunikat z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2017.824 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2017.819 | komunikat z dnia 7 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2017.818 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Panama-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Warszawa.2016.07.29.

M.P.2017.813 | umowa międzynarodowa z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2017.812 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 r.

M.P.2017.811 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2017.810 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2017.809 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2017.808 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej".

M.P.2017.806 | komunikat z dnia 4 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2017.805 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.804 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.803 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.802 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.801 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

M.P.2017.800 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.799 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.798 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.797 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.796 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.795 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2017.794 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.793 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.792 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.791 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.790 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.789 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.788 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.784 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.783 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.782 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.781 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2017.780 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.779 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.778 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.777 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.776 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.775 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO.

M.P.2017.774 | uchwała z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

M.P.2017.773 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy.

M.P.2017.771 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Konieczność przeprowadzenia przetargu.

M.P.2017.770 | ogłoszenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.

M.P.2017.769 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2017.767 | uchwała z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący