Official Gazette

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa.

M.P.2021.348 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2021.344 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2017-2020.

M.P.2021.342 | komunikat z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin.

M.P.2021.341 | uchwała z dnia 30 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2021.340 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2021.339 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.338 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Prześladowanie Polaków na Białorusi.

M.P.2021.337 | uchwała z dnia 30 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.336 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej.

M.P.2021.335 | uchwała z dnia 25 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.334 | komunikat z dnia 31 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2021.333 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.

M.P.2021.332 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2021.331 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2021.330 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2021.329 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2021.328 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Stały Komitet Rady Ministrów.

M.P.2021.327 t.j. | zarządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

40. rocznica wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.

M.P.2021.326 | uchwała z dnia 25 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.325 | postanowienie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.324 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.323 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.322 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.321 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Uczczenie twórców konstytucji marcowej 1921 roku.

M.P.2021.320 | uchwała z dnia 25 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.319 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Finansowego.

M.P.2021.315 t.j. | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r.

M.P.2021.314 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Lista państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2020.

M.P.2021.313 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.312 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.311 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.310 | ogłoszenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.309 | ogłoszenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.308 | ogłoszenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2021.307 | komunikat z dnia 25 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.306 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.305 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.303 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.302 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.301 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

40-lecie Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku.

M.P.2021.299 | uchwała z dnia 17 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2021.292 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 100. rocznicy konstytucji marcowej.

M.P.2021.291 | uchwała z dnia 16 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Program otwierania danych na lata 2021-2027.

M.P.2021.290 | uchwała z dnia 18 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

M.P.2021.289 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2021.288 | komunikat z dnia 16 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu De Republica.

M.P.2021.286 | zarządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2021.284 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

M.P.2021.283 t.j. | zarządzenie z dnia 16 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

M.P.2021.281 | zarządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2021.280 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie.

M.P.2021.275 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.274 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r.

M.P.2021.273 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin.

M.P.2021.267 | uchwała z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej.

M.P.2021.266 | uchwała z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Polityka energetyczna państwa do 2040 r.

M.P.2021.264 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.263 | komunikat z dnia 5 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2021.262 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.261 | postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.260 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.259 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny