Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

M.P.2018.513 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.512 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2018.511 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.510 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.509 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017.

M.P.2018.506 | uchwała z dnia 15 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.505 | postanowienie z dnia 7 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.504 | postanowienie z dnia 7 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.503 | postanowienie z dnia 20 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.502 | postanowienie z dnia 14 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.501 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.500 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.499 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.498 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.

M.P.2018.495 | postanowienie z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2018.494 | zarządzenie z dnia 19 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r.

M.P.2018.493 | obwieszczenie z dnia 11 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska.

M.P.2018.490 | zarządzenie z dnia 19 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2018.487 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2018.486 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2018.485 | postanowienie z dnia 6 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.484 | postanowienie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.483 | postanowienie z dnia 7 marca 2018 r. | Akt indywidualny

MODM-Polska. Umowa w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych. Londyn.2018.02.12.

M.P.2018.481 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.480 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.479 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

M.P.2018.478 | komunikat z dnia 11 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2018.477 | zarządzenie z dnia 11 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2018.476 | komunikat z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2018.475 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2017 r.

M.P.2018.474 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Odznaka okolicznościowa - "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości".

M.P.2018.473 | uchwała z dnia 8 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r.

M.P.2018.472 | komunikat z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2018.471 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2018.469 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.468 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.467 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Chiny-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Pekin.2017.05.12.

M.P.2018.465 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmienione wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.

M.P.2018.464 | komunikat z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

M.P.2018.462 | komunikat z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

M.P.2018.461 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

M.P.2018.456 | zarządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021.

M.P.2018.455 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2018 r.

M.P.2018.453 | komunikat z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.452 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Roczna kwota graniczna.

M.P.2018.451 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

M.P.2018.450 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.

M.P.2018.448 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.447 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.446 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2018.445 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.444 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.443 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.441 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.440 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.439 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.438 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.437 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.436 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.435 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.434 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.433 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.432 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.431 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.430 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.429 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.428 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.427 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2018.426 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2018.422 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny