45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Monitor Polski

M.P.2020.933

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 września 2020 r.
w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

W 2020 roku przypada 45. rocznica założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką i założycielką była profesor Halina Szwarc - lekarka, gerontolog, wykładowczyni akademicka i społeczniczka.

Idei profesor Haliny Szwarc zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie. Założony na warszawskich Bielanach był drugim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Europie. Obecnie w Polsce funkcjonuje 600 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, tworząc przestrzeń do aktywności 200 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Sukces ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wynik umiejętności przewidywania przez profesor Halinę Szwarc odległych w czasie następstw dobrze zaplanowanych działań.

Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku było inicjatorem rozwoju polityki senioralnej w Polsce, współtworzonej z rządem, Sejmem i Senatem oraz organami samorządu terytorialnego, a także zorganizowanej aktywności reprezentacji osób starszych w środowisku lokalnym, a także na poziomie regionalnym i krajowym.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje hołd profesor Halinie Szwarc oraz składa podziękowania wszystkim osobom współtworzącym ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".