Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

M.P.2018.456 | zarządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021.

M.P.2018.455 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2018 r.

M.P.2018.453 | komunikat z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.452 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Roczna kwota graniczna.

M.P.2018.451 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

M.P.2018.450 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.

M.P.2018.448 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.447 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.446 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2018.445 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.444 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.443 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.441 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.440 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.439 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.438 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.437 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.436 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.435 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.434 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.433 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.432 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.431 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.430 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.429 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.428 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.427 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2018.426 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2018.422 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

M.P.2018.421 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2018.420 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2018.419 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2014-2017.

M.P.2018.417 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2018.416 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.

M.P.2018.415 | obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r.

M.P.2018.413 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

M.P.2018.412 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2018.408 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2018.407 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.406 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.

M.P.2018.405 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017.

M.P.2018.403 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017.

M.P.2018.402 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2018.401 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.400 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2018.398 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.397 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.396 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2018.391 | postanowienie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.390 | postanowienie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderu.

M.P.2018.389 | postanowienie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2018.388 | postanowienie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.387 | postanowienie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.386 | postanowienie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.385 | postanowienie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.384 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.383 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.382 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana statutu Krajowego Biura Wyborczego.

M.P.2018.381 | uchwała z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana statutu Krajowego Biura Wyborczego.

M.P.2018.380 | uchwała z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.377 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.376 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.375 | postanowienie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.374 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.373 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.372 | postanowienie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.370 | postanowienie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.369 | postanowienie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt indywidualny