Official Gazette

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów.

M.P.1957.50.314 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przedmiotów wchodzących w skład egzaminu kandydackiego.

M.P.1957.49.310 | zarządzenie z dnia 24 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Egzaminy z języków obcych dla osób ubiegających się o stopień kandydata nauk.

M.P.1957.49.309 | zarządzenie z dnia 24 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.48.301 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

M.P.1957.48.298 | zarządzenie z dnia 22 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z jednorazowych biletów służbowych na przejazd miejskimi środkami komunikacyjnymi.

M.P.1957.48.297 | zarządzenie z dnia 31 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Egzaminy końcowe z wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych.

M.P.1957.48.295 | zarządzenie z dnia 7 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.47.293 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Pobieranie zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

M.P.1957.47.292 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1957 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.

M.P.1957.47.290 | zarządzenie z dnia 21 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

M.P.1957.46.284 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1957.46.283 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Dodatek specjalny dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.

M.P.1957.46.282 | zarządzenie z dnia 1 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.45.280 | obwieszczenie z dnia 20 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Komisje do walki ze spekulacją i nadużyciami.

M.P.1957.45.279 | uchwała z dnia 23 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy niektórych przepisów inwestycyjnych.

M.P.1957.44.278 | pismo okólne z dnia 25 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.44.277 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Czas trwania studiów farmaceutycznych.

M.P.1957.41.269 | zarządzenie z dnia 8 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.41.268 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.41.267 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.41.266 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.41.265 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.41.264 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja skupu i zagospodarowanie materiału drzewnego z używanych opakowań.

M.P.1957.41.263 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie w trybie bezakceptowym niektórych dostaw żywca rzeźnego.

M.P.1957.41.259 | zarządzenie z dnia 16 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup podatników.

M.P.1957.41.257 | zarządzenie z dnia 14 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Przepisy o rachunkowości budżetowej dla małych jednostek budżetowych.

M.P.1957.40.256 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

M.P.1957.39.253 | zarządzenie z dnia 4 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Komitetu dla Spraw Turystyki.

M.P.1957.39.252 | zarządzenie z dnia 16 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki uczestnictwa w systemie celowego, premiowanego oszczędzania na budowę własnego mieszkania.

M.P.1957.38.247 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1957 r.

M.P.1957.38.245 | zarządzenie z dnia 13 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.

M.P.1957.38.244 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Opłaty za korzystanie z hoteli robotniczych.

M.P.1957.37.242 | zarządzenie z dnia 4 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Przydziały, rozdzielniki i warunki dostawy metali nieżelaznych.

M.P.1957.37.241 | zarządzenie z dnia 28 marca 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.

M.P.1957.36.237 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Określenie budynków nie wykazywanych w operacie ewidencyjnym.

M.P.1957.35.232 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na 1957 r.

M.P.1957.35.231 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1957 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.34.230 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń biurowych.

M.P.1957.34.227 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.33.226 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1957 r. | Akt utracił moc