Official Gazette

Premiowy fundusz dewizowy dla kopalń węgla kamiennego.

M.P.1958.45.258 | uchwała z dnia 5 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1958.44.257 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie opłat plantatorskich.

M.P.1958.44.255 | uchwała z dnia 15 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Wzór wkładki do legitymacji specjalnej.

M.P.1958.43.253 | zarządzenie z dnia 16 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek repatriantom.

M.P.1958.43.252 | zarządzenie z dnia 9 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie z dnia 18 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1958.42.246 | zarządzenie z dnia 12 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.42.244 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.42.243 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości odsetek, prowizji i opłat bankowych banków państwowych.

M.P.1958.42.239 | uchwała z dnia 27 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Konkursy na projekty dla potrzeb budownictwa.

M.P.1958.41.238 | zarządzenie z dnia 17 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiany normatywów projektowania w budownictwie mieszkaniowym.

M.P.1958.41.237 | zarządzenie z dnia 6 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie jednolitych cenników robót akordowych.

M.P.1958.41.236 | zarządzenie z dnia 15 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Organizacja projektowania w budownictwie państwowym.

M.P.1958.41.233 | zarządzenie z dnia 17 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady dokonywania zmian w planie inwestycji scentralizowanych.

M.P.1958.41.232 | uchwała z dnia 15 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1958.39.228 | obwieszczenie z dnia 8 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.38.226 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.38.225 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Przeszacowanie zapasów produktów naftowych.

M.P.1958.38.223 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1958 r.

M.P.1958.38.220 | zarządzenie z dnia 12 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Skrócenie czasu pracy w zakładach przemysłu graficznego.

M.P.1958.38.219 | uchwała z dnia 10 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Fundusze mieszkaniowe tworzone przez prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.

M.P.1958.38.218 | uchwała z dnia 6 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Rok Chopinowski.

M.P.1958.38.217 | uchwała z dnia 8 maja 1958 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.37.216 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb rozdzielnictwa niektórych maszyn, urządzeń i środków transportowych.

M.P.1958.37.215 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na wnoszenie pieniędzy polskich na statki zagraniczne.

M.P.1958.37.214 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Odbywanie praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych.

M.P.1958.37.212 | uchwała z dnia 9 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Wymiar godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych.

M.P.1958.37.211 | uchwała z dnia 6 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznak sprawności fizycznej.

M.P.1958.37.210 | uchwała z dnia 5 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Nadanie Statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1958.37.209 | uchwała z dnia 5 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie jednolitych cenników robót akordowych.

M.P.1958.36.208 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie cenników na roboty budowlano-montażowe.

M.P.1958.36.207 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normatywów kosztorysowych z zakresu budownictwa uprzemysłowionego.

M.P.1958.36.206 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.36.205 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.36.204 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1958.36.198 | uchwała z dnia 12 maja 1958 r. | Akt nienormatywny

Tryb wyrównywania różnic cen przedsiębiorstwom przemysłu terenowego.

M.P.1958.35.197 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania odpisów na fundusz rezerwowy i fundusz rozwoju przez przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

M.P.1958.35.196 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Tryb rozliczeń przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi.

M.P.1958.35.195 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

M.P.1958.34.194 | instrukcja z dnia 30 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

M.P.1958.34.192 | zarządzenie z dnia 3 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem.

M.P.1958.33.189 | uchwała z dnia 1 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Utworzenie rezerwy na należności z tytułu sprzedaży ratalnej, nie zapłacone w terminie.

M.P.1958.33.187 | uchwała z dnia 5 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Umowy o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.

M.P.1958.32.186 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.32.185 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.32.184 | zarządzenie z dnia 20 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady kredytowania jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1958.32.183 | uchwała z dnia 27 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przez jednostki gospodarki państwowej.

M.P.1958.31.181 | zarządzenie z dnia 18 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina.

M.P.1958.31.178 | zarządzenie z dnia 29 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1958.31.175 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie w roku 1958 dorocznego spisu rolnego.

M.P.1958.31.174 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc