Official Gazette

Źródła i zasady finansowania inwestycji i remontów kapitalnych w jednostkach państwowych na rok 1959.

M.P.1959.16.67 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Tryb rozliczeń różnic budżetowych.

M.P.1959.15.65 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen zakupu krajowego tytoniu ze zbiorów 1959 r.

M.P.1959.15.63 | uchwała z dnia 2 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przemiał gospodarczy zbóż.

M.P.1959.15.62 | uchwała z dnia 23 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1959.15.60 | uchwała z dnia 12 lutego 1959 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.14.58 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

M.P.1959.14.57 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych zezwoleń na urządzenie loterii fantowych.

M.P.1959.14.53 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.13.48 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Łodzi.

M.P.1959.13.47 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zasady współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych.

M.P.1959.13.41 | uchwała z dnia 27 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.12.40 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 12 stycznia 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.

M.P.1959.10.37 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zasady normowania środków obrotowych i ustalanie pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1959.10.36 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady systemu finansowego zjednoczeń.

M.P.1959.8.33 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie szkół dla więźniów za szkoły specjalne.

M.P.1959.8.32 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ramowego regulaminu działania zespołów odbudowy lub budowy zagród wiejskich.

M.P.1959.7.30 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień przedsiębiorstwa państwowego "Wydawnictwa Normalizacyjne".

M.P.1959.6.28 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji środków trwałych.

M.P.1959.6.24 | uchwała z dnia 5 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Rejestracja podatkowa w gospodarce uspołecznionej.

M.P.1959.5.21 | uchwała z dnia 5 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Organizacja służby skupu w aparacie rad narodowych.

M.P.1959.5.19 | uchwała z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

M.P.1959.5.18 | uchwała z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.

M.P.1959.4.17 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.3.15 | obwieszczenie z dnia 1 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1959.3.14 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowego przemysłu terenowego materiałów budowlanych.

M.P.1959.3.13 | uchwała z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych.

M.P.1959.3.12 | uchwała z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1959.3.11 | uchwała z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Organizacja państwowego przemysłu terenowego.

M.P.1959.3.9 | uchwała z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

M.P.1959.2.8 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu wyborów do kolegiów przy prezydiach rad narodowych.

M.P.1959.2.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.

M.P.1959.2.6 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalanie cen za roboty geodezyjne i kartograficzne.

M.P.1959.1.3 | uchwała z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

M.P.1959.1.1 | uchwała z dnia 8 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1958.100.553 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1958.100.552 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Poznaniu.

M.P.1958.100.551 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.

M.P.1958.100.548 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru księgi podatkowej dla hodowców zwierząt futerkowych.

M.P.1958.100.547 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowego spisu leków.

M.P.1958.98.544 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka.

M.P.1958.98.543 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

M.P.1958.98.542 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do wypieku chleba pszennego sitkowego z mąki pszennej typ 1400.

M.P.1958.98.541 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1958.98.538 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń sołtysów.

M.P.1958.98.537 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. K. Świerczewskiego.

M.P.1958.97.536 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy