Official Gazette

Branżowe warunki dostawy cukru.

M.P.1959.35.161 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1959 r.

M.P.1959.35.159 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Przejęcie przedsiębiorstwa na własność Państwa.

M.P.1959.34.157 | orzeczenie z dnia 10 kwietnia 1959 r. | Akt indywidualny

Sporządzenie bilansu potrzeb inwestycyjnych do 1965 r. i lokalizacji szkół podstawowych w miastach.

M.P.1959.34.154 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiany normatywu technicznego projektowania budownictwa szkół podstawowych.

M.P.1959.34.153 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Tryb dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz w środkach na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

M.P.1959.33.151 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie drobnej wytwórczości w materiały rozdzielane.

M.P.1959.33.150 | uchwała z dnia 25 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Należności za roboty budowlano-montażowe kwestionowane przez zleceniodawców.

M.P.1959.32.148 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Powołanie opiekunów społecznych.

M.P.1959.32.145 | uchwała z dnia 5 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1959.30.143 | obwieszczenie z dnia 28 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

M.P.1959.30.142 | zarządzenie z dnia 20 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1959 i 1960.

M.P.1959.30.138 | uchwała z dnia 25 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych oraz części wymiennych.

M.P.1959.29.137 | zarządzenie z dnia 23 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja zysków i strat przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1959.29.136 | zarządzenie z dnia 9 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Stypendia specjalizacyjne dla lekarzy odbywających specjalizację.

M.P.1959.29.133 | uchwała z dnia 24 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zadrzewienie kraju w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

M.P.1959.28.129 | uchwała z dnia 5 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Wydanie Instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów".

M.P.1959.27.128 | obwieszczenie z dnia 25 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady rozdziału urlopów wypoczynkowych.

M.P.1959.27.126 | zarządzenie z dnia 27 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Pobór w 1959 r.

M.P.1959.27.125 | zarządzenie z dnia 26 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.26.123 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw artykułów mleczarskich.

M.P.1959.26.121 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.25.118 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych urzędach celnych.

M.P.1959.25.116 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Nadzór zwierzchni nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów.

M.P.1959.25.114 | zarządzenie z dnia 9 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1959.25.113 | uchwała z dnia 21 marca 1959 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1959.24.112 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Egzaminy kwalifikacyjne dla biegłych księgowych.

M.P.1959.24.108 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.23.105 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.23.104 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych grup absolwentów od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy.

M.P.1959.22.100 | zarządzenie z dnia 21 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na 1959 r.

M.P.1959.21.95 | uchwała z dnia 12 lutego 1959 r. | Akt nienormatywny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.20.94 | obwieszczenie z dnia 2 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomości.

M.P.1959.20.93 | instrukcja z dnia 20 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Publikowanie sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym.

M.P.1959.20.89 | uchwała z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.19.87 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień przedsiębiorstwa pn. "Państwowe Wydawnictwo Naukowe".

M.P.1959.19.85 | zarządzenie z dnia 6 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1959.19.84 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Gospodarka makulaturą oraz zwiększenie wykorzystania tego surowca dla przemysłu papierniczego.

M.P.1959.19.82 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1959.18.81 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

M.P.1959.17.78 | zarządzenie z dnia 7 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zaopatrzenia w taksomierze dorożek samochodowych na terenie miasta Kielc.

M.P.1959.17.77 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Przedmiot działania i rodzaje zakładów gastronomicznych.

M.P.1959.17.76 | zarządzenie z dnia 6 lutego 1959 r. | Akt utracił moc