Official Gazette

Ustalenie jednolitych cenników robót akordowych.

M.P.1960.28.131 | zarządzenie z dnia 22 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.27.130 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.

M.P.1960.27.129 | zarządzenie z dnia 29 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych w 1960 r.

M.P.1960.26.127 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac komisji odznaczeń państwowych.

M.P.1960.25.124 | wytyczne z dnia 29 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Sposób noszenia orderów i odznaczeń.

M.P.1960.25.122 | instrukcja z dnia 29 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Ordery i odznaczenia.

M.P.1960.25.120 | uchwała z dnia 29 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Katalogu cen obiektów typowych - Część I.

M.P.1960.24.119 | zarządzenie z dnia 7 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.24.118 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.24.117 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1960.24.116 | zarządzenie z dnia 8 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.23.114 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.23.113 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.23.112 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.23.111 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.23.110 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tez dotyczących typizacji w budownictwie.

M.P.1960.23.109 | uchwała z dnia 31 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.22.108 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.22.107 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Planowanie, kontrola i korekta funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1960.21.105 | instrukcja z dnia 5 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Bilansowanie i zbyt rurek drenarskich.

M.P.1960.21.104 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.20.102 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Pobór w 1960 r.

M.P.1960.20.100 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.19.99 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostawy wyrobów spirytusowych butelkowanych.

M.P.1960.19.98 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Pokrycie normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Komunikacji.

M.P.1960.19.93 | zarządzenie z dnia 15 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji inwestycji scentralizowanych w 1960 r.

M.P.1960.19.92 | uchwała z dnia 30 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1960.18.88 | uchwała z dnia 17 lutego 1960 r. | Akt nienormatywny

Korygowanie podstawy obliczenia funduszu zakładowego.

M.P.1960.17.87 | okólnik z dnia 29 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.17.85 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.

M.P.1960.17.84 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego.

M.P.1960.17.82 | uchwała z dnia 25 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

M.P.1960.16.81 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady obrotu opakowaniami przy dostawach towarów przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa.

M.P.1960.15.77 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1960.15.76 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zasady kontraktacji materiału sadzeniowego do zadrzewień.

M.P.1960.15.75 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.15.74 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.15.73 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.15.72 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.15.71 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady współpracy urzędów morskich z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

M.P.1960.15.70 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Normy ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.

M.P.1960.15.69 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Warunki dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin.

M.P.1960.15.68 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości prowizji i opłat bankowych.

M.P.1960.15.67 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.

M.P.1960.14.63 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalanie i zatwierdzanie zasobów wód podziemnych.

M.P.1960.13.62 | uchwała z dnia 26 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r.

M.P.1960.13.61 | uchwała z dnia 8 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Opłaty za świadczenia zakładów pomocy społecznej.

M.P.1960.13.60 | uchwała z dnia 22 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowej służby geologicznej.

M.P.1960.13.59 | uchwała z dnia 22 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.12.58 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1960.12.57 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

M.P.1960.12.56 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości odsetek bankowych.

M.P.1960.12.55 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niektórymi materiałami drzewnymi.

M.P.1960.11.52 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Obowiązek i sposób zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

M.P.1960.11.51 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru oraz trybu nadawania odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii".

M.P.1960.11.50 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

M.P.1960.11.48 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

M.P.1960.11.47 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.10.45 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Kompleksowe analizy ekonomiczno-techniczne rocznej działalności przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1960.10.44 | uchwała z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc