Official Gazette

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.46.223 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P.1960.46.222 | zarządzenie z dnia 13 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady normowania środków obrotowych i ustalanie pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1960.46.221 | zarządzenie z dnia 24 maja 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienia dotyczące podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich.

M.P.1960.46.219 | uchwała z dnia 16 maja 1960 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki.

M.P.1960.45.217 | uchwała z dnia 23 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw artykułów jajczarskich w obrocie krajowym.

M.P.1960.44.216 | zarządzenie z dnia 29 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.

M.P.1960.44.214 | zarządzenie z dnia 13 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników.

M.P.1960.44.213 | zarządzenie z dnia 11 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.43.211 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie tytułu mistrza.

M.P.1960.43.210 | zarządzenie z dnia 18 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie tytułu robotnika wykwalifikowanego.

M.P.1960.43.209 | zarządzenie z dnia 18 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1960.42.208 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie trybu i zasad opracowania łowieckiego planu hodowlanego.

M.P.1960.42.206 | zarządzenie z dnia 6 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.

M.P.1960.42.205 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych w jednostkach państwowych na rok 1960.

M.P.1960.41.202 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.40.201 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Organizowanie narad w ministerstwach, urzędach centralnych i prezydiach rad narodowych.

M.P.1960.39.198 | pismo okólne z dnia 27 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Białymstoku.

M.P.1960.39.196 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

M.P.1960.39.193 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie w roku 1960 dorocznego spisu rolnego.

M.P.1960.39.192 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przepisy o budowie urządzeń elektrycznych.

M.P.1960.38.190 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.37.188 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.37.187 | zarządzenie z dnia 28 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.37.186 | zarządzenie z dnia 28 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Jedyni żywiciele rodzin.

M.P.1960.36.180 | pismo okólne z dnia 19 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Premiowanie pracowników za oszczędne zużywanie paliw stałych.

M.P.1960.36.178 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów.

M.P.1960.36.176 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Branżowe warunki dostawy piwa.

M.P.1960.35.175 | zarządzenie z dnia 29 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa.

M.P.1960.34.173 | zarządzenie z dnia 26 marca 1960 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych.

M.P.1960.34.172 | zarządzenie z dnia 31 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.34.170 | zarządzenie z dnia 28 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Określenie składników podstawy wymiary renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.

M.P.1960.34.169 | zarządzenie z dnia 29 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Wydawanie dowodów osobistych żołnierzom zawodowym.

M.P.1960.34.168 | zarządzenie z dnia 21 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.33.166 | zarządzenie z dnia 8 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop dla pracowników zatrudnionych w biurach (pracowniach) projektów.

M.P.1960.33.165 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

M.P.1960.33.164 | zarządzenie z dnia 29 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Przygotowania do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.

M.P.1960.33.163 | uchwała z dnia 18 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.32.161 | obwieszczenie z dnia 25 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.32.160 | zarządzenie z dnia 8 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.32.159 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.32.158 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.32.157 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.32.156 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego.

M.P.1960.31.153 | zarządzenie z dnia 25 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.31.151 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.31.150 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1960 r. sztuczne zakażanie sporyszem.

M.P.1960.31.149 | zarządzenie z dnia 15 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.

M.P.1960.31.146 | uchwała z dnia 22 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.30.144 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zmian w inwestycjach zdecentralizowanych w roku 1960.

M.P.1960.29.141 | okólnik z dnia 21 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.29.138 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1960.29.137 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1960 r.

M.P.1960.29.134 | zarządzenie z dnia 28 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1960.29.133 | uchwała z dnia 29 marca 1960 r. | Akt nienormatywny