Official Gazette

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2018.634 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2018.633 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2018.632 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.628 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.627 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.626 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.625 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.624 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.623 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.620 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.619 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.618 | ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zwołanie Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.617 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2018.614 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2018.613 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.612 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.611 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.610 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.609 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.608 | postanowienie z dnia 11 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.607 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.606 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.605 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.604 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.603 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.602 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.601 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.600 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.599 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.598 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.597 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.596 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2018.595 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.594 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.593 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.592 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.591 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.590 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.589 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.588 | postanowienie z dnia 28 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.587 | postanowienie z dnia 28 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.586 | postanowienie z dnia 28 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.585 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.584 | postanowienie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.583 | postanowienie z dnia 15 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2018 r.

M.P.2018.582 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2018.581 | postanowienie z dnia 15 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2018.580 | postanowienie z dnia 15 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.579 | postanowienie z dnia 15 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.578 | postanowienie z dnia 14 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.577 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.576 | postanowienie z dnia 14 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.575 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.574 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.573 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2018.572 | uchwała z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2018.571 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Przyszły kształt polityki spójności w Unii Europejskiej.

M.P.2018.566 | uchwała z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.565 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.564 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.563 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.562 | postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.561 | postanowienie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.558 | postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.557 | postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Wzór pieczęci komisarza wyborczego.

M.P.2018.556 | uchwała z dnia 12 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2018.555 | komunikat z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci.

M.P.2018.553 | uchwała z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.

M.P.2018.552 | komunikat z dnia 17 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.550 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.549 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.548 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt nienormatywny