Official Gazette

Stypendia fundowane dla studentów szkół wyższych.

M.P.1962.59.282 | zarządzenie z dnia 22 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Wymagania eksportowe dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.

M.P.1962.58.279 | zarządzenie z dnia 31 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Recepcja cudzoziemców w hotelach.

M.P.1962.58.278 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw wyrobów odzieżowych, dziewiarskich i pończoszniczych.

M.P.1962.58.275 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie przez organy Milicji Obywatelskiej nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowego.

M.P.1962.58.274 | zarządzenie z dnia 13 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Obrót niektórymi wyprawionymi skórami futerkowymi.

M.P.1962.57.273 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na udzielanie pełnomocnictw do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą.

M.P.1962.57.272 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1962.56.269 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Usuwanie nieczystości z zakładów lecznictwa zamkniętego.

M.P.1962.56.268 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Źródła i sposób finansowania prac normalizacyjnych oraz zasady wynagradzania za te prace.

M.P.1962.56.267 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1962.55.266 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1962.55.265 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji planu 1962 r. związanych z gospodarką wodną.

M.P.1962.55.264 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Obowiązek przesyłania organom finansowym odpisów zezwoleń na wykonywanie projektów w budownictwie.

M.P.1962.55.262 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1962.54.260 | uchwała z dnia 29 czerwca 1962 r. | Akt nienormatywny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.53.259 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: instrukcja w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

M.P.1962.53.258 | instrukcja z dnia 26 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.53.257 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Komisowa sprzedaż samochodów.

M.P.1962.52.254 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie warunków dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy.

M.P.1962.52.253 | uchwała z dnia 1 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.51.252 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie nowych wzorów urzędowych blankietów wekslowych.

M.P.1962.51.251 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.

M.P.1962.51.249 | uchwała z dnia 1 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych.

M.P.1962.50.248 | obwieszczenie z dnia 29 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1962.50.247 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.50.246 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.50.245 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.50.244 | zarządzenie z dnia 15 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Ewidencja usług w zakresie przerobu skór futerkowych.

M.P.1962.50.243 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogólny zakres badań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

M.P.1962.49.238 | uchwała z dnia 25 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Stosowanie jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń.

M.P.1962.48.237 | instrukcja z dnia 5 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą.

M.P.1962.48.236 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru statutu zrzeszenia leśnego.

M.P.1962.48.235 | zarządzenie z dnia 24 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P.1962.48.234 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie etatami i funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1962.

M.P.1962.48.232 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie przez komunalne przedsiębiorstwa komunikacyjne autobusowej komunikacji podmiejskiej.

M.P.1962.47.227 | zarządzenie z dnia 21 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na handel bronią i amunicją.

M.P.1962.47.225 | zarządzenie z dnia 18 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.46.220 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Obrót niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.

M.P.1962.46.219 | zarządzenie z dnia 25 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Płatność zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych.

M.P.1962.46.218 | zarządzenie z dnia 23 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1962.45.216 | obwieszczenie z dnia 19 maja 1962 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie przez przedsiębiorstwa państwowe rezerw na pokrycie niektórych roszczeń pieniężnych.

M.P.1962.45.213 | uchwała z dnia 11 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Stanowiska i uposażenia sędziów oraz innych pracowników Sądu Najwyższego.

M.P.1962.45.211 | uchwała z dnia 22 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Regulamin Sądu Najwyższego.

M.P.1962.45.210 | uchwała z dnia 22 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie norm i prowadzenie ich rejestru oraz udzielanie zezwoleń na odstąpienie od normy.

M.P.1962.44.209 | zarządzenie z dnia 12 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.44.208 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.44.207 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.44.206 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1962 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb dysponowania przez Ministra Finansów częścią rezerwy budżetu centralnego.

M.P.1962.44.204 | zarządzenie z dnia 23 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

M.P.1962.44.203 | uchwała z dnia 11 maja 1962 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1962.43.202 | zarządzenie z dnia 11 maja 1962 r. | Akt jednorazowy

Składanie i rozpatrywanie meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.

M.P.1962.43.201 | zarządzenie z dnia 17 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych spirytusu zawartego w magazynowanych półfabrykatach wódek gatunkowych.

M.P.1962.40.193 | zarządzenie z dnia 2 maja 1962 r. | Akt utracił moc