Official Gazette

Sposób dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych.

M.P.1962.80.373 | zarządzenie z dnia 29 października 1962 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.79.371 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1962 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej.

M.P.1962.79.369 | uchwała z dnia 29 października 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1962.78.368 | obwieszczenie z dnia 12 października 1962 r. | Akt utracił moc

Czynsze za lokale używane na cele skupu surowców wtórnych.

M.P.1962.78.366 | okólnik z dnia 25 października 1962 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1962.78.363 | uchwała z dnia 26 października 1962 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie działalności przewodnika po muzeach, na wystawach i po zabytkach nieruchomych.

M.P.1962.77.361 | zarządzenie z dnia 11 września 1962 r. | Akt utracił moc

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.

M.P.1962.77.359 | zarządzenie z dnia 12 października 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych.

M.P.1962.77.358 | zarządzenie z dnia 17 października 1962 r. | Akt utracił moc

Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

M.P.1962.77.357 | zarządzenie z dnia 27 września 1962 r. | Akt utracił moc

Skrzyżowanie linii kolejowych z drogami publicznymi.

M.P.1962.76.354 | zarządzenie z dnia 21 września 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.

M.P.1962.75.353 | zarządzenie z dnia 26 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

M.P.1962.75.352 | zarządzenie z dnia 11 października 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.

M.P.1962.75.351 | zarządzenie z dnia 12 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i zmiany w organizacji niektórych urzędów celnych.

M.P.1962.75.350 | zarządzenie z dnia 12 września 1962 r. | Akt utracił moc

Wywóz świeżych jabłek przez producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

M.P.1962.75.349 | zarządzenie z dnia 17 października 1962 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla rzemieślników szkolących uczniów.

M.P.1962.75.348 | zarządzenie z dnia 28 września 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1962.74.344 | uchwała z dnia 13 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

M.P.1962.73.341 | zarządzenie z dnia 3 października 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady rozliczeń związanych z przekazaniem terenów.

M.P.1962.73.340 | zarządzenie z dnia 1 października 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

M.P.1962.72.336 | zarządzenie z dnia 15 września 1962 r. | Akt utracił moc

Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1962.72.335 | zarządzenie z dnia 24 września 1962 r. | Akt utracił moc

Nagrody i wyróżnienia przyznawane na targach i wystawach krajowych.

M.P.1962.72.334 | uchwała z dnia 13 września 1962 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.71.333 | obwieszczenie z dnia 1 października 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1962/1963 w państwowych gospodarstwach rolnych.

M.P.1962.71.332 | uchwała z dnia 8 września 1962 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1962.70.330 | zarządzenie z dnia 5 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych zarządzeń w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1962.70.329 | zarządzenie z dnia 5 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.70.328 | zarządzenie z dnia 5 września 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.70.327 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Określenie właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.

M.P.1962.70.326 | zarządzenie z dnia 12 września 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1962.69.325 | obwieszczenie z dnia 6 września 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.69.322 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1962.68.320 | obwieszczenie z dnia 15 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.68.319 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.68.318 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.68.317 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.68.316 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.68.315 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Kontrola ruchu na drogach publicznych.

M.P.1962.68.314 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1962.67.313 | uchwała z dnia 27 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.66.312 | obwieszczenie z dnia 1 września 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

M.P.1962.66.311 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w zakresie opracowywania formularzy.

M.P.1962.65.310 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1962.65.308 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja nowych stacji doświadczalnych oceny odmian.

M.P.1962.65.307 | zarządzenie z dnia 13 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.65.306 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.

M.P.1962.65.305 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Kontrola gospodarki finansowej stowarzyszeń.

M.P.1962.63.301 | uchwała z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalanie ceny terenów nabywanych w drodze pierwokupu przez prezydia rad narodowych.

M.P.1962.63.300 | uchwała z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie organizacji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

M.P.1962.63.299 | uchwała z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Scalenie zaległości finansowych właścicieli niektórych gospodarstw rolnych.

M.P.1962.62.298 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Wysokość prowizji i opłat bankowych.

M.P.1962.62.297 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Tryb pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.

M.P.1962.62.296 | zarządzenie z dnia 2 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1962.61.295 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1962.61.294 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

M.P.1962.61.293 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1962.61.290 | uchwała z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.60.289 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Uwzględnienie projektów wynalazczych w planach rozwoju techniki.

M.P.1962.60.288 | pismo okólne z dnia 14 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.60.287 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.60.286 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1962.60.285 | uchwała z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt indywidualny

Wzmożenie kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.

M.P.1962.59.283 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1962 r. | Akt utracił moc